Mierz zamiary na siły! Czego potrzeba, aby nowy biznes "wypalił

Transkrypt

Mierz zamiary na siły! Czego potrzeba, aby nowy biznes "wypalił
Mierz zamiary na siły!
Czego potrzeba, aby nowy biznes "wypalił"? Wiary w sukces, dobrego pomysłu, zainteresowania
klientów, kapitału na start... A co jest najbardziej niedoceniane w startujących biznesach? Wiedza o
finansach!
Taka wiedza nie jest problemem dla księgowych. Dla osób, zajmujących się innymi sprawami w
firmach, została przybliżona w nowych modułach szkolenia on-line Akademii PARP „Finanse dla
niefinansistów”.
Mierz zamiary na siły - to praktyczne przesłanie łączy nowe moduły, uruchomione na początku
października 2011. Szczególnie polecane są wszystkim nowym przedsiębiorcom z firm z sektora MSP.
Nowe moduły są poświęcone rachunkowi zysków i strat, finansowaniu działalności i ocenie
opłacalności. Poznasz w nich bezduszną, ale niezawodną i fundamentalną miarę każdej organizacji
działającej „for-profit”, czyli dla zysku. Dowiesz się jak ważny jest kapitał obrotowy netto, często
niedoceniany przy planowaniu nowego biznesu oraz jak określić efektywność ekonomiczno finansową dla Ciebie, innych inwestorów czy dla banku, w którym starasz się o kredyt dla swojej
firmy.
Wszystkie moduły składają się na kompleksowe i poradnikowe szkolenie, pozwalające zrozumieć
tajniki wiedzy o finansach. Brak tej wiedzy jest jedną z głównych przyczyn, dla których 70 proc.
nowopowstających biznesów nie przeżywa pierwszych 5 lat funkcjonowania.
Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajduje się 29 szkoleń w pięciu zakresach tematycznych:
finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menedżerskie i osobiste,
marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy
sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć
bezpłatną naukę. Wiedza zdobyta w szkoleniach e-learningowych potwierdzana jest certyfikatem.
Więcej informacji:
[email protected]
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)
1/2
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty