Parish Rectory and Office Parish School and

Transkrypt

Parish Rectory and Office Parish School and
Rectory, Parish Office: 5345 W. Roscoe St., Chicago, Illinois 60641
Tel. 773 725 2300, Fax. 773 725 6042, www.stladislauschurch.org
Church: 3343 N. Long Ave. Chicago, Illinois 60641
School: 3330 N. Lockwood
Parish Rectory and Office
Rev. Marek Janowski, S.J., Pastor
Rev. Damian Mazurkiewicz, S.J., Associate Pastor
Support Staff:
Sr. Michaeline Kwit, C.S.F.N., Office Manager
Ms. Patricia Szymaszek, Bulletin Editor/Secretary
Mr. Marek Rutkowski, Webmaster
Mrs. Laurie Becker, Youth Minister
Parish School and Office
Telephone 773-545-5600 Fax: 773-545-5676
Email: [email protected]
Ms. Catherine Scotkovsky, Principal
Ms. Lisa Bono, Assistant Principal
Mrs. Darlene Connelly, Administrative Assistant
Religious Education
Telephone 773-545-5809
Olga Kalata, Coordinator of Religious Education
Dear Parishioners and Friends,
Kochani nasi parafianie i przyjaciele,
The Second Sunday of Easter is celebrated in the
Church as Divine Mercy Sunday. Devo on to the Divine
Mercy was revealed to the world by Sister Faus na Kowalska;
while St John Paul II, a great devotee of Divine Mercy, established
it as a feast for the Universal Church in the year 2000. The Lord
Jesus wanted the feast to be celebrated as a salvation for sinners.
He told St. Faus na:
Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona w kościele,
jako niedziela Bożego Miłosierdzia. Kult Bożego Miłosierdzia został objawiony światu przez siostrę Faustynę Kowalską,
zaś św. Jan Paweł 2 - wielki czciciel Bożego Miłosierdzia, ustanowił to święto w 2000 dla całego Kościoła powszechnego.
Sam Pan Jezus pragnął, aby święto to było obchodzone, jako
ratunek dla grzeszników. Tak mówił do św. Faustyny:
I desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all
souls, and especially poor sinners. On that day the very depths
of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of
graces upon the souls who approach the Fount of My Mercy.
The soul that will go to Confession and receive Holy Communion
shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On
that day all the divine floodgates through which graces flow
are opened...” (Diary 699)
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W
dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz.
699)
Jesus promises complete forgiveness of sins and punishment
for those who, with sincere regret that day, confess their sins
and receive Holy Communion. The recep on of Holy Communion
this day is like bap sm when we are forgiven of our sins and
eternal punishment. This is a great grace that the Lord gives to
sinners--an expression of Merciful Love that wants to reach all
people and give them salva on.
Pan Jezus obiecał zupełne odpuszczenia win i kar dla tych, którzy ze szczerym żalem wyznają w ten dzień swoje grzechy i
przyjmą Komunię Świętą. Przyjęcie w ten dzień Komunii Świętej sprawia, że tak jak podczas chrztu odpuszczone zostają nasze winy i kary wieczne. Jest to ogromna łaska, której Pan
udziela grzesznikom – wyraz Miłości Miłosiernej pragnącej objąć wszystkich ludzi i dać im zbawienie.
We have no greater hope for eternal life than God’s Mercy, for
all of us deserve to die. Not one of us is righteous before God.
“Mankind will not have peace un l it turns to the Fount of My
Mercy” says the Lord Jesus to St. Faus na. It is the source of a
life-giving ocean of graces, washing away our sins and punishment and restoring the dignity of man humiliated by sin. Jesus
did not put any condi ons on His gi . He wants to immerse us
in His Mercy. Only one thing is needed from us--a readiness to
come to Jesus and receive the gi which He wants to give us.
Nie ma dla nas innej nadziei na życie wieczne jak Miłosierdzie
Boże. Poza Bożym Miłosierdziem pozostaje nam tylko Boża
Sprawiedliwość a w wobec niej wszyscy zasługujemy na śmierć.
Nikt bowiem z nas nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. Nie
zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła Miłosierdzia Mego – mówi Pan Jezus do s. Faustyny. Jest to źródło
dające życie, obmywające z brudu i przywracające godność
poniżonemu przez grzech człowiekowi. Pan Jezus nie stawia
żadnych warunków. Pragnie nas w swoim miłosierdziu zanurzyć. Z naszej strony potrzeba tylko jednego – gotowości, by
przyjść do Jezusa i przyjąć dar, którego pragnie nam udzielić.
Do not waste such a great gi . Come to Jesus and receive Him
with love in Holy Communion in order to experience the power of
His Mercy. We ask for mercy for ourselves, our loved ones and
especially for the most hardened of sinners who have lost
hope for forgiveness.
I hold you all in my heart and immerse each one of you in the
unfathomable Mercy of God.
Nie zmarnujmy tak wielkiego daru. Przyjdźmy do Jezusa i przyjmijmy Go z miłością w komunii Świętej, by doświadczyć mocy
Jego Miłosierdzia. Prośmy o to Miłosierdzie dla siebie, naszych
bliskich a szczególnie dla najbardziej zatwardziałych grzeszników, którzy stracili nadzieję na przebaczenie.
With prayer and warm thoughts of all of you.
Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, przytulam do serca i
zanurzam w niezgłębionym Bożym miłosierdziu.
Your pastor,
Z modlitwą i serdeczną pamięcią o was wszystkich
Marek Janowski SJ.
Wasz proboszcz
Marek Janowski SJ.
Mass
Intentions
MONDAY, April 13 - Easter Weekday
8:15 - Most Forgotten Soul in Purgatory - A. Mravec
- +Jennifer Zaremba - Mom & Dad
7:00PM - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
TUESDAY, April 14 - Easter Weekday
8:15 - Safety & protection of all unborn babies - Anna Mravec
7:00PM - Father’s Day Spiritual Bouquet Intentions
WEDNESDAY, April 15 - Easter Weekday
8:15 - Blessings for Benefactors of St. Ladislaus Parish
Please pray for all our sick parishioners, family members,
friends and loved ones, especially:
Bach, Elaine
Behnke, Mildred
Charchut, Jan
Cobitz, Kay
Doherty, Joan
Dmuchowski, Bill
Gorski, Grace
Kreczmer, Ron
Marconi, Kiona
Nida, Wanda
Orama, Ramina
Pekala, Helen
Raptis, Mary Ann
Wietrzak, Frank
Wietrzak, Maria
Wnek, Elaine
Please call the parish office if you would like a name
listed. (You must be a member of the immediate family.)
- +Maria Luber - Family
7:00PM - O błogosławieństwo dla dobroczyńców naszej parafii
THURSDAY, April 16 - Easter Weekday
8:15 - +Jennifer Zaremba (44th Birthday) - Mom & Dad
This week the Votive Candles in front of
Our Lady of Czestochowa burn for
Blessings for the Janocha Family
- Safety & protection of all unborn babies - Anna Mravec
7:00PM - Mother’s Day Spiritual Bouquet Intentions
FRIDAY, April 17 - Easter Weekday
8:15 - For the poor souls in purgatory
7:00PM - Father’s Day Spiritual Bouquet Intentions
SATURDAY, April 18 - Easter Weekday
8:15 - Safety & protection of all unborn babies - Anna Mravec
11:30 - Wedding of Angelika Mrugała i Adrian Perkowski
5:00PM - +Stella Kochanski - Son
SUNDAY, April 19 - Third Sunday of Easter
7:30 - +Walter Kielar - Czesława Giedrojc
- O powrot do zdrowię i opieke Matki Bożej N. Pomocy dla
Stefanii Kapłon
- Najbardzie opuszczą ną duszę
- +Antoni Szczypka w 7-mą rocznicę śmierci - Teresa Szczypta
9:00 - +Mitchell J. & Florence Zielinski - D. & M. Zielinski
10:30 - +Jacek Laszcz - Apolonia Laszcz
- Za duszę śp Dolek Słabiak w pierwszą rocznice śmierci i
Helena Słabiak - Rodzina
- +Czesław Wierzbicki o spokoj duszy i Miłosierdzie Boże Genowefa Wawronowicz
- +Stella Charchut - Rodzina
12:00 - +Andrew Kogut - Loving Children
1:30PM 7:00PM - +Jozef i Agata Stoklosa (Anniversary)
Our Sanctuary Lamps burn from
April 12th through April 18th for
+Czesław Wierzbicki
May this light which reminds us of
Jesus’ True Presence in the Sanctuary
welcome him into eternal peace.
_______________________________
Niech to światło, które przypomina nam
Prawdziwą obecność Jezusa w Świątyni
Przyjmuje ich do wiecznego pokoju.
From: Helena Szczerbinska
Weekly Events:
SUNDAY, April 12
MONDAY, April 13
- Polish Club Meeting, Church Hall - 6:30 p.m.
TUESDAY, April 14
- Eucharistic Adoration
SUNDAY, April 19
- Second Collection - Support Our School
Weekend Collection – Taca Niedzielna
Wedding Banns
III - Angelika Mrugała i Adrian Perkowski
April 5 - $5,346.58 EASTER - $10,781.59
THANK YOU ! - BÓG ZAPŁAĆ !
Please remember St. Ladislaus Parish in your will.
Proszę pamiętaj o Parafii św Władysława w swoim
testamencie.
Święconka
St. Ladislaus Church joyfully welcomes our newest
members who were baptized over Easter Weekend. We
congratulate their parents and families.
Joanni DeJesus
Jose Luis Parra Tovar
Valery Parra Tovar
Sebastian Pesch
VictoriaMaggie Stojek
Thomas Władysław Wiselka
St. Ladislaus’ Polish Club invites everyone to their
traditional Święconka on Sunday, April 26 at 3:00 p.m.
in the church hall, 3343 N. Long Avenue.
Entrance donation is $35 per person; children 12
and under $15 .
Dinner from Allegra restaurant, Music by GWIAZDA
BAND, and some surprises are all included in the
entry donation. All proceeds benefit St. Ladislaus
Parish. Alcoholic beverages will be available for
purchase. Tickets will be available today and Sunday
Aopril 19th at the Long Avenue church entrance.
For information/tickets call:
Pani Czesława - 773-736-9532;
Pani Elżbieta – 773-286-1556
Pani Janina - 773-481-1832
Parish office - 773-725-2300
RESERVE THE DATE!
Saturday, May 30th - 11:00 a.m.
St. Lads Block Party
Help us celebrate St. Ladislaus School and
100 Years of Education!
Please continue to keep Cardinal George in
your prayers.
Messages and cards can be mailed
to the Cardinal at this address:
Francis Cardinal George, OMI
Archbishop Emeritus of Chicago
P.O. Box 1979, Chicago, IL 60690-1979
WELCOME
A warm welcome to all who celebrate with us, whether visitors, long-time parishioners, or newly arrived in the parish. If you
are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in
the collection basket or mail it to the parish office. (If you are a new parishioner, you will be contacted for additional information.)
NAME:___________________________________________________________ PHONE:______________________
ADDRESS:________________________________________________________ CITY/ZIP:_____________________
( ) New Parishioner
( ) New Address
(
) New Phone Number
( ) Moving, please remove from parish membership
EUCHARISTIC ADORATION
“Blessed are those who have not seen
and have believed.”
Come visit Jesus in Eucharistic Adoration.
Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. English Mass.
Benediction is at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass
in Polish.
REFLECT Retreat
Mid-life Singles (mid-30s to 50s): register today for a life
changing REFLECT weekend retreat at the Cardinal
Stritch Retreat House, Mundelein, IL (in the northern
suburbs), on May 1-3, 2015. Cost is just $185 for meals
and a single room. Take a chance and get involved... you
won't regret it! Call (312) 532-8286,
e-mail reflectchicagoland @gmail.com, or visit
www.ReflectRetreat.com for details.
Catholic Charities Collection on Mother’s Day
When Christina, a single mother, left the Army after multiple
deployments, she needed a way to support her family. Within a
month, Catholic Charities helped her land a job as a customer
service supervisor. She was one of 9,107 veterans we served
last year.
Please give to Catholic Charities on Mother’s Day to help
veterans with housing, counseling, and job placement. Learn
more at www.catholiccharities.net.
“Charity, patience, and tenderness are very beautiful gifts. If
you have them, you want to share them with others.” - Pope
Francis
MOTHER’S DAY CELEBRATIONS
May 10, 2015
Celebrate Mother's Day with the Mass for Expectant
Mothers at Holy Name Cathedral, State and Superior
Streets in Chicago, on Sunday, May 10, with Bishop
Francis J. Kane, at 12:30 p.m.
A Mass in Spanish with Bishop John R. Manz will take
place at St. Joseph Parish, 4821 South Hermitage in Chicago, beginning at 5:30 p.m.
Jesus said to St. Faustina "I am
offering people a vessel with
which they are to keep coming for
graces to the fountain of mercy.
That vessel is this image with the
signature: Jesus, I trust in You".
(Diary 327) "The two rays denote
Blood and Water. The pale ray
stands for the Water which makes
souls righteous. The red ray stands
for the Blood which is the life of souls. These two rays
issued forth from the very depths of My tender mercy
when My agonized Heart was opened by a lance on the
cross. Happy is the one who will dwell in their shelter, for
the just hand of God shall not lay hold of him." (Diary 299)
About the feastday "Divine Mercy Sunday", Jesus said
"…tell the whole world about My inconceivable mercy. I
desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for
all souls, and especially poor sinners. On that day the very
depths of My tender mercy are open. I pour out a whole
ocean of graces upon the souls who approach the Fount of
My Mercy. On that day all the divine floodgates through
which graces flow are opened. Let no soul fear to draw
near to Me, even though its sins be as scarlet.... Mankind
will not have peace until it turns to the Fount of My Mercy".
(Diary 699)
Thus, to fittingly observe the Feast of Mercy, we should:
1. - Celebrate the Feast on the Sunday after Easter;
2. - Sincerely repent of all our sins;
3. - Place our complete trust in Jesus;
4. - Go to Confession, preferably before that Sunday;
5. - Receive Holy Communion on the day of the Feast;
6. - Venerate the Image of The Divine Mercy;
7. - Be merciful to others, through our actions, words, and
prayers on their behalf.
April 12 - Second Sunday of Easter
Of One Heart and Mind
Reading about the faith of the early Christian believers
can be a real inspiration to those of us who have been
Christians for a long time, as well as for those who are
newly baptized. Can you imagine people of this world
being “of one heart and mind” as was the first community
of believers? Today’s First Letter of John seems to hold
the key to how this can be accomplished.
Keeping God’s commandments and loving all of God’s
children seems to be the start of being “of one heart and
mind.” We live in a world that stresses differences-differences among religions, among races, between genders,
and among economic classes. Today we are summoned to
focus on what we all share in common on this fragile
planet of ours.
--Copyright ©J. S. Paluch Co.
Please remember to pray for the souls of
our faithful departed, especially
Refugio Perez
Parish Information:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.,m; Saturday 9 a.m. - Noon
We extend our sympathy to his family and
friends.
Mother - Daughter Tea Program
for 10 - 12 year old girls
Sunday, April 26, 2015 2:30 – 5 PM
Catholic Charities, St. Vincent Hall,
721 North LaSalle, Chicago, Illinois
(free limited parking available)
An Afternoon Tea will be served.
The program will:
 explore God’s gift of femininity including the beauty and
wonder of growing into a woman
 provide an atmosphere of love and learning to discuss the
important topic of growing up
 establish a foundation for continued communication between
mother and daughter
Topics include:
 changes in a young woman’s body in preparation for
motherhood
 why modesty matters and how a girl can be modest and
stylish
 how women’s distinctive spiritual gifts make God’s love
evident in a unique way
 the sacredness of human life
 a confidential question and answer segment
Cost: $35 per Mother - Daughter, additional daughters $10 each
(nonrefundable).
Space is limited. Reservations are required and must be received
by April 17, 2015.
For more information, please call 312.534.8273. You can also
register at www.marriageandfamilyministries.org
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Holy Days: 8:15a.m. English, 10:00 a.m. Polish;
7:00p.m. Polish,
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15 a.m.Mass; and 6:30 p.m. before
7:00p.m.Mass. On First Friday 6 p.m. before 7 p.m.
Mass
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. before
5:00p.m. Mass
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be
called at once. Holy Communion will be brought to the sick
upon request.
Adoration: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass.
Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
Every First Friday of the month from 6 to 7 p.m.
Divine Mercy Chaplet - Tuesdays at 6:45 p.m.
Our Lady of Perpetual Help Novena - Wednesdays at
6:45 p.m.
Liturgical Schedule for Saturday and Sunday, April 18 and April 19
Saturday
5:00 p.m.
Sunday
7:30 a.m.
Sunday
9:00 a.m.
Sunday
10:30 a.m.
Sunday
12:00 p.m.
Sunday
1:30 p.m.
Sunday
7:00 p.m.
Lector
Commentator
M. Kreczmer
K. Burnside
J. Janocha
T. Wilczek
A. Baros
A. Wilczek
D. Chruszcz
Youth
Mass
Polska
Skoła
D. Poniatowska
M. Jablonska
Eucharistic
Ministers
N/A
L. Michno
N/A
N/A
X. Chiriboga
L. Lagos
N/A
N/A
Altar Servers
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Święconka
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Klub Polski serdecznie zaprasza na
Święconkę w niedzielę 26 kwietnia o godz.
3 p.m. w sali parafialnej koscioła św
Władysława 3343 N Long Ave.
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:
Oprawę muzyczną zapewnia zespół Gwiazda.
Donacja $35 od osoby, dzieci do lat 12 - $15.
Jedzenie zapewnia restauracja Allegra. Ponadto do
dyspozyji gości otwarty bar. W programie wiele atrakcji
oraz loteria fantowa.
Bilety do nabycia 12 i 19 kwietnia przy głównym wejściu do
kościoła i wejściu bocznym od parking.
Dochód przeznaczony na cele kościoła.
Po rezerwację biletu proszę dzwonić pod numer:
Czesława 773-736-9532; Elzbieta 773-286-1556;
Janina 773-481-1832; Biuro Parafialne 773-725-2300
Umów się z córką!
Zapraszamy na
Mother-Daughter Tea!
Niedziela, 26 kwietnia 2015
2:30 p.m. do 5 p.m.
Catholic Charities, Vincent Hall
721 N. LaSalle, Chicago, IL
Opłata: $35 za matką i córkę - $10 każda dodatkowa córka
Po formularze rejestracyjne lub więcej informacji, zadzwoń
do Maria Garcia w Family Ministries Office na numer
312.543.8273.
Choć spotkanie to jest przewidziane dla dziewcząt w wieku
dziewięć do dwanaście lat, dziewczyny młodsze, które
przejawiają oznaki dojrzewania są również mile widzianie.
MISERICORDIA CANDY DAYS
Piątek i sobota 24-25 kwiecień 2015
Wolontariusze!
Dwie albo trzy godziny twojego czasu mogą
pomóc 600 dzieciom z inwalidztwem umysłowym lub fizycznym. Wolontariusze prosimy o kontakt z Tessa
773-273-2768, [email protected], lub odwiedź
nas na stronie interneowej www.misericordia.org.
Dziękujemy!
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Adoracja odbywa się w każdy wtorek początek
po mszy angielskiej o godz. 8:15 am., aż do
błogosławieństwa o godz. 6:45 pm., po którym
następuje Msza w języku polskim o godz. 7:00
pm Adoracja odbywa sie w kazdy pierwszy piatek
miesiaca w godzinach od 6-7 pm.
Pragnę, aby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była Świętem
Miłosierdzia.
To pragnienie po raz pierwszy
wypowiedział Pan Jezus w Płocku w
1931 r.:
„Święto to wyszło z wnętrzności
miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach
zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca
miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.
W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż
14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób
przygotowania i obchodzenia.
„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i
niezgłębionym miłosierdziu moim”.
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek
między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem
Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są
bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga.
Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach
świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest,
sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami
Miłosierdzia Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem
kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy Miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla
wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników.
„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto
Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia,
ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza,
chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.
Tak więc ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci,
którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są
zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są
grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali.
„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią
deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie
uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić
warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać
ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie
łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św.
„Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan
Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia
mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma
być Świętem Miłosierdzia”.
Catholic Charities zbiórka na
Dzień Matki
Zrzeszenie Amerykańsko
Polskie
BIURO POŚREDNICTWA PRACY
Zapraszamy do naszych programów pomocy w poszukiwaniu pracy.
Oferujemy:
1. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy dla osób
Kiedy Christina, samotna matka,
opuścił armię po wielu misjach,
wtedy potrzebowała sposobu na utrzymanie rodziny. W
ciągu miesiąca, Catholic Charities pomógł jej znaleźć pracę
w obsłudze klienta. Była jedną z 9107 weteranów, którym
pomogliśmy w zeszłym roku.
Prosimy o wsparcie Catholic Charities na Dzień Matki, aby
pomóc weteranom w doradztwie i pośrednictwie pracy.
Więcej na www.catholiccharities.net.
mieszkających w Chicago.
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i w załatwieniu
dofinansowania do szkoleń zawodowych dla osób
mieszkających w powiecie Cook.
"Miłość, cierpliwość i delikatność są bardzo piękne dary.
Jeśli je masz, chcesz podzielić się nimi z innymi. "- Papież
Franciszek
Do programów kwalifikują się osoby o niskich dochodach*.
Rejestracji można dokonać w biurze pod adresem 6276 W.
Archer Ave w każdy trzeci czwartek miesiąca od 10am do
2pm lub w biurze pod adresem 3819 N. Cicero Ave od poniedziałku do czwartku od 9am do 5pm i w piątek od 9am
do 3pm.
Rekolekcje
Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu
(773)282-1122 wew. 412 lub (773)767-7773 wew. 209 (w
każdy trzeci czwartek miesiąca)
Samotni (wiek 30 do 50 lat): rejestrujcie się już dziś na tydzień refleksji w Cardinal Stritch Retreat House, Mundelein,
IL (na północnych przedmieściach) 1-3 maja, 2015. Koszt
to tylko $185 na posiłki i pokój jednoosobowy. Zaryzykuj i
weź udział ... nie pożałujesz! Zadzwoń (312) 532-8286, email reflectchicagoland @ gmail.com, lub odwiedź
www.ReflectRetreat.com szczegóły.
UŚMIECHNIJ SIĘ
RÓŻANIEC MĘŻCZYZN
Zapraszamy mężczyzn do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji rodzin i małżeństw w pierwsze soboty miesiąca bezpośrednio po Mszy świętej porannej
o 8:15.
Na dworcu kolejowym mężczyzna wbiega zdyszany na peron, wymachuje rękoma, krzyczy coś.
Jednak wszystko bezskutecznie - pociąg odjeżdża. Na to
obserwujący całe zajście facet zagaduje:
- Co? Spóźnił się pan?
- Nie kurcze, pociąg wyganiałem!
WITAMY
Serdecznie witamy wszystkich, którzy uczęszczają do naszego kościoła, zarówno gości jak i długoletnich parafian, oraz
nowoprzybyłych do naszej parafii. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany
ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i wrzucenie jej do koszyka lub wsyłanie
listownie do biura parafialnego. (Jeżeli jesteś nowym parafianinem skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania dodatkowych
informacji.)
IMIĘ:______________________________________________________________ TEL:________________________
ADRES:_______________________________________________________ MIASTO/KOD_____________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres (
) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
Informacje parafialne:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00 am - 5:00 pm, sobota od 9 am do 12pm
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 am - angielska, 7:00 pm - polska
Sobota: 8:15 am. dwujęzyczna (angielsko / polska),
5:00 pm angielska,
Niedziela: 7:30 am polska, 9:00 am angielska, 10:30 am polska;
12:00 pm angielska, 1:30 pm polska, 7:00 pm polska
Dni świąteczne: 8:15 a.m. angielska; 10:00 am polska;
7:00 p.m. polska
Msza z dnia poprzedniego: 5:00 pm angielska
Sakrament Pojednania:
Niedziela: Przed każdą mszą
Poniedziałek - piątek: przed mszą o 8:15 am. i o 6:30 oraz
przed mszą o godz 7:00 pm. Pierwszy piatek miesiaca godz.
6pm przede msza o godz. 7pm.
Sobota: przed mszą o 8:15 am. oraz o godz. 4:30 pm. przed
mszą o godz. 5:00 pm.
Chrzest:
Pierwsza niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1.30 - Polski.
Druga niedziela miesiąca - po mszy o godz. 12 - Angielski.
Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się
na spotkanie prosimy o kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Koronka do Miłosierdzia Bożego - we wtorki o 6:45 pm.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w środy o
godz.6:45 pm.
Nabożeństwo do Jana Pawla II czwartki o godz 6:45p.m.
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące
przed. Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów,
aby rozpocząć proces.
Odwiedziny chorych: W każdym przypadku poważnej
choroby lub wypadku należy wezwać księdza. Komunia Święta
zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.

Podobne dokumenty