Środa Śląska dnia……………………………………. Zgoda na

Transkrypt

Środa Śląska dnia……………………………………. Zgoda na
Środa Śląska dnia…………………………………….
Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach pozalekcyjnych
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………………………………………………………….
W zajęciach ……………………………………………………………………….
Zajęcia będą odbywały się ……………………………………………………………………………………………………………………………
w sali nr ………………...
Podpis rodzica………………………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Środa Śląska dnia…………………………………….
Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach pozalekcyjnych
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………………………………………………………….
W zajęciach ……………………………………………………………………….
Zajęcia będą odbywały się ……………………………………………………………………………………………………………………………
w sali nr ………………...
Podpis rodzica………………………………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Środa Śląska dnia…………………………………….
Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach pozalekcyjnych
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………………………………………………………….
W zajęciach ……………………………………………………………………….
Zajęcia będą odbywały się ……………………………………………………………………………………………………………………………
w sali nr ………………...
Podpis rodzica………………………………………………………….