111% 144% 108%

Transkrypt

111% 144% 108%
144%
111%
108%
WYSOKI I WARTOŚCIOWY PLON
ZNAKOMITA ZDROWOTNOŚĆ
NISKA SKŁONNOŚĆ DO
PORASTANIA ZIARNA
PSZENŻYTO OZIME
PIZARRO
Jedna z najnowszych odmian pszenżyta ozimego
o tradycyjnej długości słomy – wyhodowana w HR
Danko i zarejestrowana w Polsce w 2008 roku.
Odmiana uzyskała doskonałe oceny plonowania
(jedne z najlepszych spośród zgłoszonych) w badaniach rejestrowych w latach 2006-2007
– 108 % wzorca (Moderato, Kazo, Woltario i Sorento),
na podstawowym poziomie agrotechniki (A1). Szczególnie
wysoki potencjał plonowania osiągnięto w rejonach:
– I – woj. Zachodniopomorskie – 144% wzorca,
– II – Pomorskie i Warmińsko – Mazurskie – 111 % wzorca
– III – Wielkopolska i Kujawsko – pomorskie – 108 %
wzorca.
Plon pszenżyta ozimego PIZARRO (w % wzorca i dt/ha) w latach 2006-2007.
a1 - podstawowy
a2 - intensywny
Moderato. Pomimo, iż odporność na wyleganie jest wyższa
od wzorca, przy intensywnej technologii uprawy, należy
zastosować jednorazowy zabieg regulatorem wzrostu.
Odmiana bardzo dobrze się krzewi. Pozwala to na ograniczenie obsady roślin do ok. 300 szt nasion /m².
Przy założeniu MTZ ok. 40 g norma wysiewu w
optymalnym terminie siewu wynosi 130-140 kg/ha.
PIZARRO charakteryzuje się znakomitą zdrowotnością.
W badaniach COBORU wykazała wyższą odporność
na wszystkie oceniane choroby niż wzorzec. W dziewięciostopniowej skali uzyskała niemal najwyższe oceny odporności na główne choroby spotykane w pszenżycie ozimym:
• mączniak – 8,5 • rdza brunatna – 8,7(!) • septorioza liści – 7,7. Znakomita odporność na choroby pozwala
na oszczędności w zastosowaniu fungicydów – jedna dawka w zupełności zabezpiecza przed inwazją patogenów.
PIZARRO jest więc szczególnie predestynowane do uprawy
w monokulturze i przy uproszczonej agrotechnice.
Wysoki plon charakteryzuje się ponadto znakomitą
jakością ziarna – zawartość białka powyżej wzorca–
ok 11,2% oraz wysoką masą tysiąca ziaren (tab. 1).
Tabela 1. Wartość MTZ dla wybranych odmian pszenżyta oz. Wg COBORU 2007
Dodatkowową zaletą podnoszącą wartość ziarna jest jego bardzo mała skłonność do porastania, co jest istotne przy wyborze odmiany
pszenżyta ozimego – szczególnie w rejonach narażonych
na ten czynnik np. Pomorze i Pomorze Zachodnie.
Hodowca poleca tą odmianę do uprawy na terenie całej
Polski – ze względu na wysoką zimotrwałość ocenioną przez COBORU na poziomie 5 (w skali 1-9).
PIZARRO zalicza się do odmian o tradycyjnej długości słomy – wg COBORU (2007 r.) osiągnęło średnią wysokośc 120 cm tj. o 4 cm mniej od popularnej odmiany
odmiana
MTZ (g)
PIZARRO
40,0
Moderato
33,7
Woltario
40,0
PIZARRO jest szczególnie polecane na słabsze
stanowiska –również w monokulturze i uprawie
uproszczonej, na których można uzyskać istotną
zwyżkę plonu w porównaniu ze starszymi odmianami.
W połączeniu z niskimi nakładami (niższa norma wysiewu,
jedna dawka fungicydu) odmiana staje się atrakcyjna
zarówno ze względu na wysoką wartość użytkową, jak i z
ekonomicznego punktu widzenia.

Podobne dokumenty