Przychodzisz do nas, Maryjo - Liturgia

Transkrypt

Przychodzisz do nas, Maryjo - Liturgia
Przychodzisz do nas, Maryjo
j j
œ œ œ
d
j
œ œj
g
&b c œ
1. Przy - cho - dzisz do
&b
z Two - im
&b œ
&b
o - dma - wia
F
-
œ
ve,
F
&b œ
œ
a
œ
D7
Ó
œ
A
B
œ
b
Ó
œ
d
C
˙
˙
ró - ża
j
œ
g
œ
-
niec".
C
Ó
œ
ve Ma - ri - ja
-
j j
œ œ
œ
świa
jcie
œ
J
g
w To - bie
œ
j j
œ œ
-
D7
& b .. œ
Ó
œ
po - ku - tu - jcie
j œj œ
œ
i
A
œ
A7
#œ
F
j j
œ œ
d
- wró - ćcie się,
A
œ
fa - ti - mskim we - zwa - niem:
j
œ œJ
g
"Na
j j
œ œ
C
œ
A
nas, Ma - ry - jo,
j j
œ œ œ
d
d
-
ta
C
F
˙
na - dzie
-
˙
ja!
2. Gdy widzisz nasze cierpienie, gdy grzech, jak głód nam doskwiera;
broń nas od zła, jak od wojny, bo świat bez Boga umiera.
3. Ofiarujemy Ci siebie, grzeszni pielgrzymi tej ziemi;
wstaw się za nami u Boga, ratuj nas, Matko z Fatimy.
4. Niech żadna siła na świecie, ucisk czy niebezpieczeństwo,
od Boga nas nie oderwie; w Nim pełne nasze zwycięstwo.
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS
..

Podobne dokumenty