komunikat organizacyjny mistrzostw miasta poznania ii memoriał

Transkrypt

komunikat organizacyjny mistrzostw miasta poznania ii memoriał
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW MIASTA
POZNANIA
II MEMORIAŁ BOGDANA BRODY
W ZAPASACH KOBIET I W STYLU KLASYCZNYM POZNAŃ
22.02.2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
CEL IMPREZY:
- Popularyzacja zapasów wśród młodzieży szkolnej
ORGANIZATOR:
- Wielkopolski Związek Zapaśniczy
- Klub Sportowy „Sobieski” Poznań
TERMIN I MIEJSCE:
- Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 22.02.2014 (sobota) w hali sportowej
K.S.”SOBIESKI” w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego 22g
[email protected]
UCZESTNICTWO:
- W zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 1998-00 i 2001 i
młodsi, zapasy i mini zapasy, posiadający aktualne badania lekarskie w następujących
kategoriach wagowych:
29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73, 85, 100 kg - chłopcy
29-32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 kg - dziewczyny
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Zgodnie z regulaminem PZZ, walki na dwóch matach
Organizator nie ponosi odpowiedzialności N/W.
NAGRODY:
- Zawodnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymają dyplomy. W punktacji drużynowej
kluby zajmujące od I – III miejsca otrzymują puchary
ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacji pokrywa organizator. Koszty udziału zawodników pokrywają
macierzyste Kluby
PROGRAM ZAWODÓW:
- 22.02.2014 (sobota)
GODZ.
9,00 – 10,00 badania lekarskie i waga zawodników
GODZ.
10,30 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz.
10,45 - początek walk
ok godz.
15,00 – zakończenie z dekoracją zwycięzców i zakończenie zawodów
Do wiadomości:
Komisja sędziowska WZZ
Zainteresowane Kluby
Organizator:

Podobne dokumenty