Wyniki konkursu ofert Przeciwdziałanie uzależnieniom i

Transkrypt

Wyniki konkursu ofert Przeciwdziałanie uzależnieniom i
Kluczbork, dn. 26.02.2016 r.
IE.524.2.2016.AB
Wyniki konkursu ofert
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2016
Burmistrz Miasta Kluczborka, po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej oferty, przyznał
dotacje następującym organizacjom:
Zadanie 1 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dziewięćsił:
70 000,- zł
Zadanie 2 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych – programy profilaktyczne i pomocowe realizowane z młodzieżą.
1.
Kluczborski Klub Wspinaczkowy ZAWRAT
2.500,-
2.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
2.500,-
3.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki EMAUS 28.000,-
4.
Stowarzyszenie Fabryka Zmian
2.500,-
5.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
32.000,-
6.
Akademia Świadomości AHIMSA – brak dofinansowania
7.
Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA – brak dofinansowania
8.
Kluczborskie Stowarzyszenie ZAWSZE RAZEM 2.500,-
Łącznie przyznano 140.000,- zł
Skład Komisji:
1.
2.
3.
4.
Aneta Birecka – Urząd Miejski w Kluczborku
Joanna Drabicka - Urząd Miejski w Kluczborku
Grażyna Popek – Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci, Młodzieży, Osób ze Specjalnymi
Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
Ilona Brzezińska – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NADZIEJA

Podobne dokumenty