cieszy oko: zdrowa, krótka, intensywnie zielona

Transkrypt

cieszy oko: zdrowa, krótka, intensywnie zielona
PROFIL AGROTECHNICZNY
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH: średnia
Mrozoodporność: niższa
Odporność na suszę: średnia
Wymagania glebowe: średnie
MTZ: wysoka – 46 g
Gęstość ziarna: średnia
Wyrównanie ziarna: dobre
Zawartość białka: średnia
Liczba opadania: bardzo wysoka
Sedymentacja: wysoka
ZDROWOTNOŚĆ
8,2
Zdrowotność
choroby podstawy źdźbła
7,8
mączniak prawdziwy
7,7
rdza brunatna
8,0
DTR
7,4
septorioza liści
7,3
septorioza plew
8,0
fuzarioza kłosów
ocena COBORU*
PSZENICA OZIMA
KEPLER
Rejestracja: Polska 2010 Hodowla: Nickerson
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
CIESZY OKO: ZDROWA, KRÓTKA, INTENSYWNIE ZIELONA,
DAJE DUŻY PLON GRUBEGO ZIARNA
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
wzmocnić ochronę
fungicydową
standardowa ochrona
fungicydowa
7,8
wysoka
podwyższona odporność
genetyczna
PLONOWANIE
ZALETY
bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski i na wszystkich
poziomach agrotechniki
• niskie rośliny, sztywne źdźbło
• grube ziarno o wysokich parametrach jakościowych
• odmiana późna, bezpieczna na przekropne żniwa
• bardzo dobra zdrowotność roślin, szczególnie dobra odporność na choroby podstawy
źdźbła, DTR i fuzariozę kłosów
• nadaje się do siewu po pszenicy
średnia
I
A1 – 103%
A2 – 104%
•
III
A1 – 102%
A2 – 100%
V
A1 – 105%
A2 – 102%
A1, A2 – poziomy
intensywności uprawy
II
A1 – 111%
A2 – 106%
IV
A1 – 106%
A2 – 105%
VI
A1 – 107%
A2 – 104%
Plonowanie odmiany Kepler w poszczególnych rejonach, % wzorca,
wyniki COBORU, 2013 r.
MIEJSCE W PŁODOZMIANIE
Uprawa po pszenicy
+++
Uprawa po kukurydzy
++
Późny siew
++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany, + – możliwy, – nie zaleca się
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
Klasa: A
niska
PSZENICA OZIMA
63
PSZENICA OZIMA
62