Lista - uczestnicy, osoby prowadzące projekt i tłumacze Liste

Transkrypt

Lista - uczestnicy, osoby prowadzące projekt i tłumacze Liste
Lista - uczestnicy, osoby prowadzące projekt i tłumacze
Liste - Teilnehmer, Leitungsteam und Sprachmittler
Projekt
Projekt
od
von
do
bis
Formularz ten dostępny jest do wypełnienia w wersji elektronicznej na: www.pnwm.org/formularze
Dieses Formular finden Sie in der elektronischen Version unter: www.dpjw.org/formulare
Rodzaj projektu
Art des Projektes
Spotkanie
Begegnung
Miejsce, kraj realizacji projektu
Ort, Land
Podróż do miejsca pamięci
Gedenkstättenfahrt
Seminarium przygotowawcze
Vorbereitungsseminar
Numer wniosku
Antragsnummer
Spotkanie zespołu kadry kierowniczej
Treffen des Leitungsteams
Seminarium podsumowujące
Nachbereitungsseminar
Lp.
Lfd.Nr.
Imię, nazwisko
Vorname, Name
Adres
(ul., nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) Województwo Narodowość
Bundesland Nationalität
Anschrift
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Wiek
Alter
Obecność
Opiekun (O),
dni
Tłumacz (T)
Anwesenheit
Leiter (L),
Tage
Sprachmittler (S)
Własnoręczny podpis
Eigenhändige Unterschrift
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych.
Podpis kierownika grupy polskiej
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der polnischen Gruppe
Niniejszym poświadczam prawdziwość powyższych danych.
Podpis kierownika grupy niemieckiej
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.
Unterschrift der Leiterin / des Leiters der deutschen Gruppe
Liczba osób na tej stronie
TN-Zahl auf dieser Seite
PL
D
Nazwa polskiej organizacji
Name der polnischen Organisation
Nazwa niemieckiej organizacji
Name der deutschen Organisation
Kraj trzeci
Drittland
Lista oryginalna zostanie
przekazana do rozliczenia:
Die Originalliste wird zur
Abrechnung eingereicht bei:
PNWM
DPJW
jednostce centralnej
der Zentralstelle