Piec Hartowniczy_AICHELIN_Olej

Transkrypt

Piec Hartowniczy_AICHELIN_Olej
Olej hartowniczy
Piec hartowniczy
Badanie Zastosowania Filtra CJC™
KLIENT
Opracował:
Steffen Buhrkal z
C.C.JENSEN A/S
Dania
2001
Teeness AS, Trondheim, Norwegia, producent głowic wiertniczych dla przemysłu
naftowego.
SYSTEM
Piec hartowniczy AICHELIN o objętości
oleju wynoszącej w przybliżeniu 1000 litrów.
Olej typu: ISO-Rapid 277 HM.
PROBLEM
Podstawowy problem polegał na tym, że
olej użytkowany przez około 12 miesięcy
powodował pojawianie się czarnych plamek na powierzchni obrabianych cieplnie
elementów.
Związane było to z powstającymi podczas
obróbki cieplnej luźnymi osadami węglowymi, które przywierały do powierzchni.
Aby je usunąć, konieczne były wymiany
oleju.
ROZWIĄZANIE
Do oczyszczania oleju w piecu, zastosowano filtr dokładnego oczyszczania
CJC™, typu HDU 27/108 PM z pompą
o wydajności 120 litrów/godz. Filtr wyposażono we wkłady filtracyjne CJC™,
typu 4 x A 27/27, do usuwania cząsteczek z dokładnością filtrowania - 3 μm
absolutnie.
Teeness AS, Trondheim, Norwegia.
Celulozowy wkład filtra ma zdolność absorpcji, tak wody, jak i osadów węglowych
w sposób ciągły, zapewniając czysty i
bezwodny olej.
WYNIKI
Olej hartowniczy po obróbce detali pompowany jest do odstojnika w celu sedymentacji i zawracany przez filtr do pieca.
Filtr ponadto utrzymuje stałą recyrkulację
oleju w piecu. Od zainstalowania filtra olej
wykorzystywano przez 2,5 roku, a hartowane produkty nadal wyglądały idealnie.
Roczne oszczędności z zastosowania filtracji wynoszą: 3.100 - 3.700 EURO.
Przekrój przez wkład filtracyjny CJC™. Wszystkie
Wkłady filtracyjne CJC™ są filtrami wgłębnymi,
filtrującymi z zewnątrz do wewnątrz.
KOMENTARZ
Olaf Harøy, Teeness:
”Filtrowanie przy pomocy filtra CJC doprowadziło
do poprawy wykończenia powierzchni produktów
obrabianych cieplnie i do oszczędnosci oleju.”
ASIN5036-PL
C.C.JENSEN POLSKA Sp. z o.o.
Quench Works
ul. Ludwinowska 17 • 02-856 Warszawa • Polska
Tel.: +48 22 648 83 43 (38) • Fax: +48 22 648 85 69
E-mail: [email protected]
Strony internetowe: www.cjc.dk
29.01.2010