Barbara Kruger, Twoje ciało to pole walki, 1995 Kuratorka: Milada

Transkrypt

Barbara Kruger, Twoje ciało to pole walki, 1995 Kuratorka: Milada
Barbara Kruger, Twoje ciało to pole walki, 1995
Kuratorka: Milada Ślizińska
Plakat Twoje ciało to pole walki jest typowym przykładem twórczości Barbary Kruger, której prace kierowane są przede wszystkim do kobiet i mają służyć odzyskiwaniu przez nie głosu w przestrzeni publicznej i medialnej. Często mają też charakter polityczny, a używane w nich sformułowania przybierają
oskarżycielski ton. Plakat został wykonany na potrzeby demonstracji o prawa kobiet w Waszyngtonie
w 1989 roku. W Warszawie był umieszczany na ulicach w 1995 roku, w kontekście dyskusji na temat
prawa kobiet do aborcji. Reprezentuje punkt widzenia drugiego pokolenia feministek, dla których jednym z głównym haseł było: „To, co prywatne, jest tym, co polityczne”. Praca Barbary Kruger to już
klasyka nurtu sztuki feministycznej, który wskazuje na dziedzinę kobiecej cielesności jako sferę walki
o kulturową emancypację kobiet. Poprzez połączenie krótkiego i czytelnego hasła z sugestywnym obra­
zem – zastosowanie metody znanej ze świata reklamy – przyciąga uwagę odbiorcy, zwracając uwagę
na najważniejsze kwestie. Krytyka skostniałych wyobrażeń na temat ról społecznych kobiety łączy się
w tym wypadku z zagadnieniem kształtowania tożsamości kobiet w sprzeciwie wobec patriarchalnych
schematów.
Barbara Kruger (ur. 1945) – wybitna przedstawicielka nurtu feministycznego i konceptualnego; tworzy
sztukę zaangażowaną społecznie i politycznie. Wykorzystuje głównie medium fotografii, w charakterystyczny sposób łącząc wizerunki i slogany związane z zagadnieniami władzy, tożsamości i seksualności
we współczesnym świecie. Celem jest konfrontacja istotnych problemów społecznych ze stereotypami
funkcjonującymi w świadomości społecznej. Wykorzystuje formę zaczerpniętą ze świata reklamy, dlatego do prezentacji swoich prac używa mediów charakterystycznych dla kultury ulicy – plakatów, toreb
na zakupy itp.