Nabór na stanowisko operator ciągników i maszyn rolniczych

Transkrypt

Nabór na stanowisko operator ciągników i maszyn rolniczych
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W STACJI DOŚWIADCZALNEJ OCENY
ODMIAN W SŁUPI WIELKIEJ
OPERATOR CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH
1. Wymagania niezbędne:
a) Prawo jazdy kategorii T lub uprawniające do prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepami
dwuosiowymi.
b) Praktyczna umiejętność pracy ciągnikiem rolniczym z maszynami.
c) Doświadczenie w pracy w rolnictwie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Mile widziane uprawnienie kombajnisty i aktualne szkolenie z zakresu ochrony roślin.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Wykonywanie prac związanych z siewem, uprawą, zabiegami ochrony roślin i zbiorem upraw z
produkcji
b) Wykonywanie prac związanych z prowadzeniem doświadczeń
c) Konserwacja, okresowe przeglądy, naprawy, przygotowanie maszyn i urządzeń do pracy(np.
dbałość o terminowe wymiany oleju w silnikach, czy w punktach wymagających smarowania w
ciągnikach, kombajnach i maszynach).
d) Utrzymywanie powierzonego sprzętu w sprawności technicznej w należytym porządku i czystości.
4. Wymagane dokumenty:
I etap:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna:
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. prawo jazdy kat. T,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin itp. )
e) dowód osobisty,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
i) świadectwa pracy.
5. Wymogi formalne: dokumenty aplikacyjne na I etap należy składać pocztą lub osobiście na adres
COBORU SDOO w Słupia Wielka, Słupia Wielka 1 , 63-022 Słupia Wielka na adres mail:
[email protected] do dnia 05.02.2017r.
6. Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów:
ETAP I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze.
ETAP II: Kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru i
powiadomieni o terminie rozmowy, na która powinni przynieść odpowiednie dokumenty.
7. Inne informacje: W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowane
telefonicznie lub mailowo.
Dodatkowe informacje - pod nr tel. 602 558 348.

Podobne dokumenty