Protokół nr 1 / 2015-2016 z zebrania Rady Rodziców przy Szkole

Transkrypt

Protokół nr 1 / 2015-2016 z zebrania Rady Rodziców przy Szkole
Protokół nr 1 / 2015-2016
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie
w dniu 04-09-2014
W dniu 04.09.2015 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 zebranie Rady Rodziców SP7 w
Szczecinie. W spotkaniu wzięło udział 38 członków Rad Oddziałowych (uprawnionych do głosowania
34os.). Zebranie poprowadził Paweł Gabryszewski (przewodniczący RR 2014/2015).
Po krótkim powitaniu podjęto prace nad powołaniem nowego składu Rady Rodziców. Odbyło się
głosowanie w sprawie wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok 2015-2016.
I. Wybrano PREZYDIUM RADY RODZICÓW i KOMISJI REWIZYJNEJ
Po głosowaniu:
Prezydium Rady Rodziców:
1. Przewodniczący RR: Paweł Gabryszewski (klasa 5b )
2. Zastępca Przewodniczącego – Waldemar Niemiro (klasa 6a)
3. Skarbnik: Małgorzata Adamiak (klasa 5a )
4. Sekretarz: Sylwia Osowska (klasa 6a)
Komisja Rewizyjna:
1. Emanuel Dobrowolski (klasa 1b)
2. Łukasz Warlikowski (klasa 0c )
3. Dagmara Matjanowska-Jurszo (klasa 1e )
II. USTALONO WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW:
1. Wysokość składki na 2015/2016rok:
- 40 zł na pierwsze dziecko,
- 30 zł na drugie dziecko,
- 0 zł na trzecie i kolejne dziecko
2. Wzorem lat ubiegłych - 30% z wpłaconych składek wraca do klasy na zakończenie roku szkolnego, a
klasa która do dnia 31.12.2015 dokona 100% wpłaty składek na RR otrzyma dodatkowo 300zł.
3. Podjęto głosowanie w sprawie możliwości samodzielnego decydowania przez Prezydium w pilnych
sprawach o wydatkach z konta RR – do kwoty 500zł. (w głosowaniu przyjęto taką możliwość)
Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2015-2016 na kwotę 10.000zł (składka 31zł)Wpłaty
składki na RR oraz ubezpieczenie na konto RR za pośrednictwem skarbników klasowych
do dnia 20.10.2015 r. (UWAGA! ważna imienna lista wpłat).

Podobne dokumenty