IX_27.09.2017-szkoly prymasowskie w Komanczy

Transkrypt

IX_27.09.2017-szkoly prymasowskie w Komanczy
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.
„Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i w Komańczy – pragnę Ojcze, wypowiedzieć to
wyraźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza, i że ja jestem w Komańczy.”
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 10 grudnia 1955 r.)
Komańcza to szczególne miejsce. Urzeka swoim urokiem i przyciąga
tych, którzy chcą cieszyć się zdrowym,
górskim powietrzem. Komańcza w
historii naszego Narodu i Kościoła
zapisała się, jako kolejne miejsce
internowania Prymasa Tysiąclecia.
Dlatego to szczególne miejsce dla
szkół noszących zaszczytne imię
Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na
stałe w kalendarz wydarzeń i
uroczystości wpisuje się spotkanie
tychże szkół na wzgórzu, na którym
położony
jest
Klasztor
Sióstr
Nazaretanek. Tegoroczne spotkanie
szkół, którym patronuje Kardynał
Stefan Wyszyński odbyło się 27
września 2016r. Tradycyjnie było
związane z refleksją nad życiem i
nauczaniem Prymasa przygotowaną
przez młodzież i Siostry Nazaretanki.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. Ks.
Arcybiskup Józef Michalik były Metropolita Przemyski. Po raz kolejny
wybrzmiały przytoczone słowa modlitwy: „Bądź wola Twoja, jako w niebie
tak i w Komańczy…”, które wypraszały łaskę Bożą dla uczestników
uroczystości i tych wszystkich, którym patronuje Prymas Tysiąclecia. W
uroczystościach udział wzięło wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski. Zespół
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z Dynowa z pocztem
sztandarowym godnie reprezentowali: Kamila Bułdak, Aldona Sieńko,
Sandra Siwulec i Mateusz Dańczak wraz z opiekunem Ks. Pawłem Barem.

Podobne dokumenty