Załącznik nr 1 do Instrukcji przepustkowej Wzory czasowych kart

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Instrukcji przepustkowej Wzory czasowych kart
Załącznik nr 1 do Instrukcji przepustkowej
Wzory czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego obowiązujące od 3 sierpnia 2015 r.
Dostęp do strefy zastrzeżonej w części krytycznej ograniczony do obszarów wyszczególnionych indeksem
Dostęp do strefy ogólnodostępnej – bez dostępu do strefy zastrzeżonej:
Dostęp do strefy zastrzeżonej:
WZÓR JEDNORAZOWEJ KART IDENTYFIKACYJNYCH PORTU LOTNICZEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 2 SIERPNIA 2015 R.
Identyfikator składa się z podkładu z logo i nazwą portu oraz naklejki drukowanej z sytemu
przepustkowego
WZÓR JEDNORAZOWEJ PRZEPUSTKI SAMOCHODOWEJ OBOWIĄZUJĄCY OD 2 SIERPNIA 2015 R.
Identyfikator składa się z podkładu z logo i nazwą portu oraz naklejki drukowanej z sytemu
przepustkowego