REGULAMIN XV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego im

Transkrypt

REGULAMIN XV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego im
REGULAMIN
XV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
im. Stanisława Mikołajczyka
Kryterium Uliczne o Puchar Starosty Powiatu Pleszewskiego
w Dobrzycy
1. Organizator:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie;

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pleszewie;

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca;

Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu;

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu;

Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy.
2. Cel:
– uczczenie pamięci Stanisława Mikołajczyka;
– popularyzacja kolarstwa w śród dzieci i młodzieży;
3. Termin i miejsce:
– wyścig zostanie rozegrany w dniu 13 czerwca 2015 roku w Dobrzycy koło Pleszewa,
start w rynku o godz. 10.15 – żak, żaczka – 4 okrążenia
godz. 10.45 – juniorki młodsze, młodziczki – 8 okrążeń
godz. 11.15 – młodzik – 16 okrążeń
4. Uczestnictwo:
– prawo startu mają zawodnicy kat. młodzik oraz juniorki młodsze i młodziczki, które będą
klasyfikowane open, posiadający aktualne licencje i badania lekarskie; zawodnicy
w kategorii żak startują na podstawie pisemnej zgody rodziców lub ogólnej zgody dyrektora
danej szkoły.
5. Sposób przeprowadzenia:
– wyścig zostanie przeprowadzony na zamkniętym dla ruchu drogowego odcinku o długości
1 okrążenia (1600 m);
– rozegrany będzie w klasyfikacji indywidualnej na punkty tj. co czwarte okrążenie:
5,3,2,1 pkt. pozostałe okrążenia 2,1 pkt.;
– zwycięzcą kryterium zostanie zawodnik, zawodniczka który zdobędzie największą ilość
punktów i ukończy wyścig;
– wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.
6. Zasady finansowania:
– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy;
– koszty uczestnictwa ponoszą macierzyste kluby;
7. Nagrody finansowe:
– żak, żaczka: I miejsce 50 zł, II miejsce 30 zł, III miejsce 20 zł, IV-VI miejsce 10 zł;
– młodzik: I miejsce 150 zł, II miejsce 120 zł, III miejsce 100 zł, IV miejsce 80 zł, V miejsce
60 zł, VI miejsce 50 zł;
– młodziczka: I miejsce 80 zł, II miejsce 60 zł, III miejsce 40 zł, IV miejsce 30 zł, V miejsce
20 zł, VI miejsce 20 zł;
– juniorka młodsza: I miejsce 100 zł, II miejsce 80 zł, III miejsce 60 zł, IV miejsce 40 zł,
V miejsce 30 zł, VI miejsce 20 zł;
– zawodnicy i zawodniczki za miejsca I – III otrzymają puchary, medale;
– za miejsca I – VI zawodnicy i zawodniczki otrzymają dyplomy;
8. Postanowienia końcowe:
– skład komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów przy WZKol w Kaliszu;
– zgłoszenie do wyścigu przyjmowane będą w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.30 w biurze
wyścigu przy Urzędzie Gminy Dobrzyca w Rynku;
– odprawa techniczna godz. 9.45;
– zawodnicy obowiązkowo startują w sztywnych kaskach;
– za wypadki na trasie zaistniałe z winy zawodników lub osób towarzyszących – organizator
nie odpowiada;
– osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu jest Maciej Wasielewski, tel. 509430313
– organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród finansowych na rzeczowe o tej samej
wartości.
– w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w porozumieniu
z Sędzią Głównym;
Zespół Opieki Zdrowotnej:
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 127, tel. (62)742-08-00
ORGANIZATORZY

Podobne dokumenty