florovit plynny uniwersalny 2008.indd

Transkrypt

florovit plynny uniwersalny 2008.indd
TERMINY, DAWKI I SPOSÓB STOSOWANIA NAWOZU FLOROVIT
ROŚLINY OZDOBNE GRUNTOWE I DONICZKOWE
ROŚLINY WARZYWNICZE
W CZASIE WEGETACJI
DOLISTNIE I DOGLEBOWO
W CZASIE WEGETACJI
DAWKA I SPOSÓB STOSOWANIA
ROŚLINY OZDOBNE SZKLARNIOWE
DOLISTNIE W
CZASIE WEGETACJI
DAWKA I SPOSÓB STOSOWANIA
PRZEDWEGETACYJNIE
TERMIN NAWOŻENIA
ROŚLINY SADOWNICZE
NAWOŻENIE DOLISTNE
TERMIN NAWOŻENIA
DAWKA I SPOSÓB STOSOWANIA
PRZEDWEGETACYJNIE
TERMIN NAWOŻENIA
DAWKA I SPOSÓB STOSOWANIA
UPRAWY ROLNICZE
TERMIN NAWOŻENIA
DAWKA I SPOSÓB STOSOWANIA
WIELOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NAWÓZ OGRODNICZY
– DOLISTNY I DOGLEBOWY
STOSOWANIE FLOROVITU PŁYNNEGO UNIWERSALNEGO
ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
Florovit - Gwarancja lepszych plonów!
Wzrost plo
nów
gw
aran
towany
WIELOSKŁADNIKOWY
UNIWERSALNY PŁYNNY
NAWÓZ OGRODNICZY
Z MIKROELEMENTAMI
- DOLISTNY I DOGLEBOWY
Skuteczność Florovitu potwierdzają badania
Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.
Florovit gwarantuje, że:
rośliny dają lepsze plony,
są zdrowsze i bardziej odporne,
lepiej zniosą okres suszy,
szybciej rosną.
Data wydania: styczeń 2008