PROFIL SPOŁECZNO

Transkrypt

PROFIL SPOŁECZNO
PROFIL SPOŁECZNO - MEDIALNY
Uczniowie Staszica biorą udział:
•
•
•
w spotkaniach z ciekawymi osobami ze
świata kultury i mediów
w konferencjach i sympozjach naukowych
w wydarzeniach kulturalnych: teatralnych,
filmowych, przeglądach artystycznych i
wystawach
ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH DZIENNIKARZY, RZECZNIKÓW
PRASOWYCH, PSYCHOLOGÓW I PRODUCENTÓW FILMOWYCH
ROZSZERZENIA
SIATKA GODZIN W CYKLU
DLA PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
KLASA 1
KLASA 2
KLASA 3
Pierwszy
rozszerzony
wiedza o
społeczeństwie
1
Drugi
rozszerzony
język polski
albo
język angielski
4
3
8
7
8
7
Trzeci
rozszerzony
historia
albo
geografia
2
1
5
5
5
5
Przedmiot
dodatkowy
edukacja
medialna
1
1
3
3
Pierwszy rozszerzony:
wiedza o społeczeństwie
Drugi rozszerzony:
j. polski lub j. angielski
Trzeci rozszerzony:
historia lub geografia
Przedmiot dodatkowy:
edukacja medialna
U nas zrealizujesz
własne projekty
KLASA POD PATRONATEM WYDZIAŁU INFORMATYKI I KOMUNIKACJI
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
NAJLEPSZE LICEUM W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM
(według miesięcznika Perspektywy)

Podobne dokumenty