Imię i nazwisko: Robert Kawka Stopień/tytuł naukowy: doktor

Transkrypt

Imię i nazwisko: Robert Kawka Stopień/tytuł naukowy: doktor
Imię i nazwisko: Robert Kawka
Stopień/tytuł naukowy: doktor inżynier
Sylwetka naukowa:
Adiunkt w Zakładzie Obronności Państwa. Doktorat z nauk wojskowych,
specjalność zarzadzanie instytucjami publicznymi uzyskany w Akademii
Obrony Narodowej w 2009 roku. Jest autorem prac naukowobadawczych z zakresu zarzadzania personelem oraz artykułów i
publikacji z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa
informacji oraz bezpieczeństwa militarnego.
Zainteresowania naukowe:
 bezpieczeństwo narodowe,
 organizacja i zarządzanie,
 zarządzanie kryzysowe,
 ochrona informacji niejawnych.

Podobne dokumenty