Nominacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 9 W dniu 24 listopada

Transkrypt

Nominacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 9 W dniu 24 listopada
Nominacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 9
W dniu 24 listopada 2008r. nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 9 mgr Wiesława
Twardowska odebrała nominację dla Przedszkola w Narodowym Konkursie Ekologicznym
„Przyjaźni Środowisku” w kategorii edukacja ekologiczna. Przedszkole zgłosiło do konkursu
opis swoich działań w tym zakresie ubiegając się o przyznanie tytułu „PROMOTOR
EKOLOGII”. Uroczystość odbyła się w gmachu Senatu RP.
Konkurs jest organizowany po raz X pod honorowym patronatem Prezydenta RP
przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
Zadania realizowane w naszym przedszkolu w ramach programu edukacji ekologicznej
dla dzieci 5- i 6-letnich „Razem chrońmy środowisko” oraz Programu Profilaktyki
Prozdrowotnej, znalazły uznanie w oczach Kapituły Konkursu – nominacje zdobyły jedynie
trzy przedszkola w Polsce.

Podobne dokumenty