Doradca podatkowy – zawód z przyszłością dla młodych ekonomistów

Transkrypt

Doradca podatkowy – zawód z przyszłością dla młodych ekonomistów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi
Doradca podatkowy – zawód z przyszłością dla
młodych ekonomistów
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą
sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z
wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Rota ślubowania doradcy podatkowego
11 stycznia 2016 r. w auli szkolnej młodzież kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w spotkaniu
z doradcą podatkowym Panią Grażyną Zarzeczną, która przedstawiła swoją ścieżkę kariery. Omówiła na czym polega
praca doradcy podatkowego
i przybliżyła młodzieży zagadnienia podatkowe.
Brak jednolitych i jasnych przepisów podatkowych powoduje, że przedsiębiorcy poszukują pomocy u doradców
podatkowych. Dzięki współpracy z doradcą podatkowym przedsiębiorcy posiadają coraz większą wiedzę podatkową, w
ten sposób mogą efektywniej prowadzić swoje sprawy związane z działalnością gospodarczą. Korzystając z usług
doradcy podatkowego zyskują kompleksowość usług, wsparcie rozwoju swojej firmy, gwarancję profesjonalnego
prowadzenia spraw podatkowych w firmie, poczucie bezpieczeństwa i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu
firmy.
Pani Grażyna Zarzeczna wyraziła też wolę przyjęcia do swojej kancelarii uczniów z klas ekonomicznych na praktykę
zawodową.
Halina Migacz
1

Podobne dokumenty