Załącznik nr 1 do Umowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Umowy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do Umowy
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄCY DOSTAWIE
Nazwa asortymentu wymaganego przez
Zamawiającego
Ilość licencji
(szt.)
Cena
jednostkowa
zł. brutto
Wartość
zł. brutto
Oprogramowanie bazodanowe Microsoft
SQL Server 2014 wersja standard
(SQLSvrStdCore 2014 OLP 2Lic NL Core
Lic) lub oprogramowanie równoważne
28
……………
…………….
Razem
……………..
PARAMETRY DOSTARCZANEGO SPRZĘTU
Cecha wymagana przez Zamawiającego
Razem wartość brutto umowy …………………………..PLN.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Strona 1

Podobne dokumenty