Oczyszczarki strumieniowe

Komentarze

Transkrypt

Oczyszczarki strumieniowe
Oczyszczarki strumieniowe
•Roboty oczyszczające
•Komory śrutownicze
•Automaty do oczyszczania
i kabiny do oczyszczania ręcznego
•Platformy robocze
Naszą siłą jest innowacyjność
Wieloletnie doświadczenia
i znaczące innowacje w zakresie
techniki oczyszczania
Stale pracujemy nad dalszym rozwojem i optymalizacją naszej techniki
instalacyjnej. Dzięki temu nasze
oczyszczarki i lakiernie zapewniają
maksymalną nowoczesność,
co przekłada się na elastyczność
i ekonomiczność ich eksploatacji.
Przekonaj się sam!
Główna siedziba w Greven-Reckenfeld
Od początku lat 90-tych prowadzimy
aktywną współpracę z SLF. Przedsiębiorstwo założone pod nazwą Schlick
Chemnitz Engineering GmbH rozwinęło się z zakładu oczyszczającego i powlekającego do kompleksowego oferenta oczyszczarek i lakierni oraz kompletnych linii przetwórczych, włącznie
z instalacjami do wstępnej obróbki i
techniką transportową. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 100 świetnie przeszkolonych pracowników.
Nasza siedziba główna w Greven-Reckenfeld oraz centrum zabezpieczenia
antykorozyjnego w Mühlau pod Chemnitz współpracują z licznymi partnerami
dystrybucyjnymi w kraju i za granicą, co
zapewnia maksymalną bliskość klienta.
Nasz zakład oczyszczania i powlekania w Mühlau obejmuje dzisiaj swoim
zasięgiem także tereny poza obszarem
Saksonii i cieszy się dobrą opinią jako
profesjonalny ośrodek z zakresu ochrony antykorozyjnej.
Projektujemy i produkujemy innowacyjne, pneumatyczne oczyszczarki
strumieniowe i lakiernie do obróbki
powierzchniowej przedmiotów.
Elementem łączącym jest technika
transportowa. Stąd wzięła się nazwa
firmy SLF:
• Strahlen (oczyszczanie)
• Lackieren (lakierowanie)
• Fördern (transportowanie).
Komora śrutownicza do komponentów
elektrowni wiatrowych
Dzięki współpracy z siostrzaną firmą
AGTOS Gesellschaft für technische
Oberflächensysteme mbH, specjalizującą
się w zakresie oczyszczarek promieniowych z wirnikiem odrzutowym, mającą
siedzibę w pobliskim Emsdetten, użytkownikom proponowany jest kompleksowy asortyment techniki oczyszczania.
Projekty łączone, które wykorzystują
technikę pneumatyczną i/lub technikę
wirnikową, z systemem lakierowania do
późniejszego powlekania lub bez niego,
mogą być w ten sposób realizowane
kompleksowo i sprawnie.
Dwie identyczne komory
śrutownicze z umieszczoną
na środku maszynownią
2
Optymalizacja automatyki: „ReCo-Blaster®“
Dla zrewolucjonizowania oczyszczania
dużych przedmiotów, zwłaszcza części
seryjnych, opracowaliśmy robota oczysz­
czającego o nazwie „ReCo-Blaster®“.
„ReCo-Blaster®“ stanowi ekonomiczną
i efektywną alternatywę dla ręcznego
procesu oczyszczania i wyznacza nowe
standardy w zakresie humanizacji miejsca pracy i bezpieczeństwa roboczego.
„ReCo-Blaster®“
do usuwania
farby z podwozia
samolotów
„ReCo-Blastera®“ można zamówić
razem z komorą oczyszczania lub,
po spełnieniu określonych warunków,
zintegrować w już istniejącej komorze
oczyszczania. Obsługa i programowanie są realizowane przez mobilny
panel obsługowy lub przez klimatyzowaną i poruszającą się w czterech
osiach kabinę operatora w komorze
oczyszczania.
Komora śrutownicza
z „ReCo-Blaster®“ do
dużych komponentów i do ręcznego
oczyszczania małych
części
Zestawienie korzyści i właściwości „ReCo-Blasters®“:
•kilkakrotnie zwiększona wydajność
powierzchniowa dzięki większej
średnicy dyszy oczyszczania i zwiększonemu ciśnieniu oczyszczania
równomierna jakość oczyszczania
i odtwarzalne wyniki
bardzo wysokie bezpieczeństwo
robocze i procesowe
konstrukcja odporna na zużycie
optymalna chroniona przed wniknięciem do środka ścierniwa
ergonomiczna, klimatyzowana,
zabez­pieczona przed zużyciem i
prze­suwna na czterech osiach kabina
•
•
•
•
Automatyczne oczyszczanie wież elektrowni
wiatrowych
•
•robot poruszający się w ośmiu
osiach
zwiększona ekonomiczność
dzięki modułowi uczenia się przy
produkcji seryjnej
możliwość zintegrowania
„ReCo-Blastera®“ w istniejących
komorach oczyszczania
możliwość użycia wszystkich typów
ścierniwa
humanizacja stanowiska roboczego
intuicyjny system obsługowy
z dwoma dżojstikami
•
•
•
•
•
3
Komory śrutownicze – ręczne i automatyczne
Odpowiednio do tego, czy w danej
komorze śrutowniczej przewiduje
się oczysz­czanie – ręczne lub auto­
matyczne, z użyciem naszego
„ReCo-Blastera®“ – konstrukcji, wieżowych elektrowni wiatrowych, pojazdów szynowych lub innych przedmiotów gabarytowych, zaplanujemy,
wyprodukujemy i skonstruujemy ją
odpowiednio do wytycznych i do
występujących potrzeb.
Nasze komory oczyszczania są wyposażone w odporną na zużywanie się,
mechaniczną jednostką transportu
ścierniwa. W zależności od występujących potrzeb i procesów roboczych
możemy zamontować w jednostce
głównej przenośniki płytkowe, przenośniki ślimakowe, przenośniki nieckowe
lub leje zwrotne do transportu wstecznego ścierniwa.
Oprócz tego dostarczamy odpowiednią
technikę transportową do transportowania przedmiotów obrabianych lub
pracowników w postaci platform podnośnych.
Komora śrutownicza do
pojazdów szynowych
z platformami podnośnymi
Komora śrutownicza
z szynowym wózkiem
transportowym
Zestawienie korzyści i właściwości naszych komór oczyszczania
z przepływem swobodnym:
•wykonanie izolowane akustycznie
•koncepcja instalacji przyjazna w
obsłudze i konserwacji
• możliwe jest także oczyszczanie
Komora śrutownicza z układem odwracania
przedmiotów obrabianych do segmentów
wieżowych elektrowni wiatrowych
ręczne w komorze oczyszczania
z robotem
częściowe lub całkowite kraty podłogowe do lepszego transportu
ścierniwa
możliwość użycia wszystkich typów
ścierniwa
transport mechaniczny ścierniwa
możliwość użycia techniki transportowania dużych ciężarów
indywidualne dopasowywanie
instalacji filtra
prosta zasada zbierania pyłu i
zanieczyszczeń z podwieszonymi
big-bagami lub pojemnikami na pył
możliwość równoległej pracy kilku
osób oczyszczających dzięki dużym
silosom ścierniwa
•
•
•
•
•
•
•
Komora śrutownicza z układem podnoszenia
przedmiotów obrabianych do naczep samochodów ciężarowych
4
•konstrukcja odporna na zużycie
•możliwość stosowania platform
podnośnych SLF
• możliwe wyposażenie w rolowaną
lub podwieszaną bramę składaną
• oczyszczanie ciągłe przez dwukomorową dmuchawę pneumatyczną
•zamknięty obieg ścierniwa
•wysoki stopień odzyskiwania ścier•
•
•
•
niwa i recyklingu, dzięki temu niższe koszty ścierniwa
szczelina sufitowa umożliwia podawanie przez suwnicę halową
zmniejszone obciążenie dzięki
ukierunkowanemu prowadzeniu
powietrza
tryb letni / zimowy do podgrzewania lub chłodzenia powietrza
odporne na zużycie, bardzo jasne
oświetlenie
Automaty do oczyszczania i kabiny do
oczyszczania ręcznego
Do automatycznego lub ręcznego
oczyszczania małych przedmiotów oraz
do zautomatyzowanych zastosowań
typu shotpeening, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, dostarczamy
automaty do oczyszczania lub kabiny do
oczyszczania. Także tutaj projektujemy
daną instalację odpowiednio do konkretnego przypadku zastosowania lub
do potrzeb zakładowych. Dostarczamy
na przykład automaty ze stolikiem obrotowym, taktowanym i z automatycznym
prowadzeniem dysz i przedmiotów
obrabianych lub oczyszczarki walcowe
z automatycznym prowadzeniem dysz.
Zestawienie dalszych korzyści i właściwości naszych automatów do
oczyszczania i kabin do oczyszczania ręcznego:
•całkowicie monitorowane funkcje
instalacji
•automatyczny przesuw przedmio-
tów obrabianych z wysoką dokładnością pozycjonowania
poziome i pionowe oscylatory
dyszowe
zdalne ustawienia ciśnienia oczyszczania z układem nadzorowania
oddzielna stacja odmuchowa
optymalne ponowne oczyszczanie
ścierniwa przez klasyfikator
powietrzny / instalacje sitowe
konstrukcja odporna na zużycie
konstrukcja ergonomiczna
otwory załadowcze o dużych
wymiarach
•
•
•
•
•
•
•
Kabina do oczyszczania ręcznego z pneumatycznym transportowaniem ścierniwa
•automatyczne doprowadzanie
i odprowadzani przedmiotów
obrabianych
automatyczne prowadzenie dysz
przez system transportowy/robota
odtwarzalne ustawienia dysz
strumieniowych
dozowanie ilości ścierniwa
z układem nadzorowania
zamknięty obieg ścierniwa
silos ścierniwa z czujnikami stanu
napełnienia
konstrukcja izolowana akustycznie,
zapewniająca niski poziom hałasu
duże drzwiczki obsługowe
możliwość użycia wszystkich typów
ścierniwa
•
•
•
•
•
•
•
•
Oczyszczarka dla walec z automatycznym
układem odwracania przedmiotów obrabianych i oscylacją dysz
Instalacja typu shotpeening do dźwigara
planetarnego z automatycznym transportowaniem ścierniwa
Oczyszczarka do
dźwigarów
planetarnych
z automatycznym
urządzeniem
załadowczym
i rozładowczym
5
Istotne szczegóły
Stosowanie naszych wysokiej jakości,
optymalnie przemyślanych konstrukcyjnie i dostosowanych do siebie
komponentów instalacji zapewnia
długą trwałość i niski nakład konser­
wacyjny. Przedstawiamy kilka przykładów komponentów, które montujemy
w naszych oczyszczarkach:
Serwis i części zamienne
Przykładowy widok dmukomorowej
dmuchawy pneumatycznej
Montowane w naszych oczyszczarkach
dmuchawy pneumatyczne oferują
możliwość pyłoszczelnego, automatycznego mechanizmu uzupełniania
oraz manualną nastawę ciśnienia
oczyszczania. Wszystkie dmuchawy
pneumatyczne zawierają otwór ręczny,
który zapewnia nieskomplikowaną
konserwację. Dmukomorowe dmuchawy pneumatyczne umożliwiają ciągłe
oczyszczanie bez konieczności przerw.
Oprócz pełnego montażu lub montażu pod nadzorem szefa montażu
prowadzimy też szkolenia dla personelu przedsiębiorstw z zakresu
obsługi nowej maszyny. W razie
zapotrzebowania dostarczamy
różne części zamienne i zużywalne
do oczyszczarki SLF oraz do instalacji innych producentów. Nasz
katalog części zamiennych i zużywalnych w każdej chwili dostępny
jest pod adresem www.slf.eu.
Także nasi pracownicy działu
serwisu pozostają przez cały
czas do Państwa dyspozycji.
W szczególnie pilnych
przypadkach oferujemy możliwość
kontaktu z całodobową infolinią.
Przykładowy widok przenośnika
płytkowego
Widok schematyczny oraz widok przykładowy układu ponownego oczyszczania ścierniwa z klasyfikatorem powietrznym
Nasze klasyfikatory powietrzne poprzedzone sitem do przesiewu wstępnego
oferują powierzchnię podziału wielokrotnie zwiększoną w porównaniu do
tradycyjnych systemów klasyfikacji
powietrznej. Części zużywalne klasyfikatora powietrznego można łatwo
wymieniać.
6
Przykładowy widok jednostki filtra nabojowego
Nasza jednostka filtra nabojowego
umożliwia prostą wymianę nabojów
filtra bez konieczności wchodzenia
do pomieszczenia gazowego.
Nasz system przenośników
płytkowych zapewnia wysoką
wydajność transportu ścierniwa dzięki
innowacyjnemu układowi z płytą
gumową i zgarniaczem blaszanym.
Prowadzenie następuje przez płynny
i cichy system rolkowy. Wymiana rolek
jest możliwa bez podnoszenia ramy
jezdnej, podobnie jak wymiana
uszczelek gumowych.
Platformy robocze
Komora śrutownicza do pojazdów szynowych, wyposażona w nożycową platformę roboczą
Nasze platformy robocze są przeznaczone specjalnie do zastosowania
w naszych komorach śrutowniczych
i lakierniach. Cechują się one konstrukcją odporną na zużycie, która wytrzymuje silne obciążenia przy oczyszczaniu
i lakierowaniu. Dzięki temu technika
napędowa występuje w górnym zakresie platformy i pozostaje poza bezpośrednim zakresem roboczym. W zależności od zapotrzebowania dostarczamy
platformy robocze, optymalnie dostosowane do danego zastosowania.
Schemat konstrukcji
pionowa, teleskopowa
platforma robocza,
prowadzona przy suwnicy
Komora śrutownicza do oczyszczania
transformatorów
Nasz asortyment obejmuje:
platformy mobilne
prowadzone przy ścianie bocznej
platformy nożycowe i odchylne
pionowe, teleskopowe platformy
robocze, prowadzone przy suwnicy
•
•
•
Nasze platformy robocze z prowadzeniem na ścianach bocznych są dostępne
w wersji wychylnej oraz teleskopowej
i mają możliwość ruchu po trzech
osiach. Na życzenie nasze podesty
wyposażane są w manipu­la­tory, które
umożliwiają zautomatyzowane i sterowane oczyszczanie pneumatyczne
po linii ruchu podestu.
Komora śrutownicza do oczyszczania pojazdów szynowych z platformami odchylnymi
Dzięki specjalnej konstrukcji,
która wyklucza kontakt z podłogą komory możliwe jest
również wykonanie podłogi
na całej powierzchni z krat,
co z kolei zapewnia odzysk materiału.
Ponadto wyklucza się ryzyko zgniecenia kabli zasilających lub przewodów
elastycznych. Dzięki tej konstrukcji
zapewniony jest ponadto stały i nieograniczony dostęp do drzwi ewakuacyjnych.
Komora śrutownicza z nożycowymi
platformami roboczymi
7
Oferta produktów i usług
Oczyszczarki pneumatyczne
•
•
Komory śrutownicze
Pneumatyczne i inżektorowe automaty oczyszczające
Roboty oczyszczające
Kabiny do oczyszczania ręcznego
Serwis i części zamienne
Lakiernie
•Lakiernie do lakierowania na mokro
•wolnostojąca instalacja lakiernicza
z techniką dysz dalekiego zasięgu
•
•
•
•Oczyszczarki wysokociśnieniowe
• Lakiernie proszkowe
•suszarki do lakieru i piece do
Technika do transportowania
dużych ciężarów
Platformy robocze
•
•
•
Układ przenośników podwieszanych
Układ przenośników rolkowych
Wózek szynowy z płytą podnośną
wypalania proszku
• platformy mobilne
•prowadzone przy ścianie bocznej
•
platformy nożycowe i odchylne
pionowe, teleskopowe platformy
robocze, prowadzone przy suwnicy
Ochrona antykorozyjna (Mühlau)
•Oczyszczanie na zamówienie
•Powlekanie na zamówienie
SLF
Całodobowa infolinia serwisowa:
+49(0)2575 97193-88
Zakład Greven (siedziba główna)
Grevener Landstr. 22 – 24
D-48268 Greven (OT Reckenfeld)
Zakład Mühlau
Waldstr. 8
D-09241 Mühlau b. Chemnitz
Tel.:+49(0)2575 97193-0
Fax:+49(0)2575 97193-19
Tel.: +49(0)3722 6071-0
Fax: +49(0)3722 6071-20
[email protected]
www.slf.eu
[email protected]
www.slf.eu
SLF na Youtube: www.youtube.com/slfsurfacetechnology
SLF na Facebook: www.facebook.de/SLF.eu
8-09/13- 
Oberflächentechnik GmbH

Podobne dokumenty