Opis projektu - Mapa Dotacji

Transkrypt

Opis projektu - Mapa Dotacji
Opis projektu
tytuł projektu: Wdrożenie własnych technologii w
produkcji układów i maszyn do
wytłaczania z rozdmuchem
nazwa beneficjenta: Rosinski Packaging Spółka z o.o. Spółka
Komandytowo-Akcyjna
województwo: śląskie
powiat: m. Bielsko-Biała
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
działanie: 4.3. Kredyt technologiczny
dziedzina: brak
wartość projektu: 11 300 025.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 400 000.00 zł
ocena:
sektor: badania, rozwój, innowacje
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013

Podobne dokumenty