Katalog możliwych katastrof

Transkrypt

Katalog możliwych katastrof
KATALOG MOŻLIWYCH KATASTROF
Katastrofy wywołane
przez siły natury
Trzęsienia ziemi
Powódź:
• wysoka fala
Katastrofy wywołane
przez ludzi
Wtórne skutki
katastrof
Wojny:
• bronią
konwencjonalną
• środki masowego
rażenia
• głód
• choroby
zakaźne
• epidemie
• zniszczenia
środowiska
naturalnego
• przerwanie
wałów
Katastrofy
cywilizacyjne
• gwałtowny
przypływ
Komunikacyjne:
Lawiny
oberwania gór,
wybuchy
wulkanów
Pożary
Orkany tajfuny
Susza
• masowe kolizje
samochodowe
• zderzenie pociągów
• zatonięcia statków
• w transporcie
lotniczym
Wypadki przemysłowe
i budowlane:
• eksplozje
• wycieki substancji
trujących
• napromieniowania
• zawalenia
Wielkie pożary:
•
•
•
•
domów towarowych
szkół
szpitali
wieżowców

Podobne dokumenty