New York City – dlaczego warto zwiedzić Nowy York?

Transkrypt

New York City – dlaczego warto zwiedzić Nowy York?
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
rok szkolny 2016/2017
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
1. Temat projektu: Welcome to New York City – dlaczego warto zwiedzić Nowy York?
Imię i nazwisko nauczyciela (zespołu nauczycieli) Damian Karzatka, Marta Biedrzycka,
Anna Szczepanik
Cele projektu:
a) poznanie mapy lokalizacji miejsc ważnych z punktu widzenia turysty
przebywającego w Nowym Yorku
b) poznanie historii powstania miasta i jego najważniejszych atrakcji
turystycznych
c) znalezienie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego właśnie to miasto
stało się najpopularniejszym na świecie i dlaczego przyciąga uwagę
całego świata?
Czas realizacji: od 1.01.2017 do 15.05.2017
Wielkość grupy projektowej(od 3 do 5osób) : 3
Ilość grup projektowych: 1
Opis projektu :
Realizując projekt uczniowie zapoznają się z najważniejszymi miejscami, które warto
zobaczyć, przebywając w Nowym Yorku. Dowiedzą się czegoś na temat historii
powstania miasta i poszukają odpowiedzi na pytanie co spowodowało, że stało się ono
tak popularne zarówno wśród turystów, mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz
emigrantów.
Proponowane sposoby prezentacji:
a) plansze
b) prezentacje multimedialne
c) plakaty
d) filmy

Podobne dokumenty