Oferta praktyki - Urzad Skarbowy w Gostyninie 2

Transkrypt

Oferta praktyki - Urzad Skarbowy w Gostyninie 2
URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
Stanowisko
Praktyka w samodzielnym referacie postępowao podatkowych
Miejsce praktyki
Urząd Skarbowy w Gostyninie, ul. Płocka 10, 09-500 Gostynin
Opis zadao
1. Zapoznanie się z przepisami w zakresie: bhp, ppoż., regulaminem
organizacyjnym, regulaminem pracy, tajemnicy skarbowej,
ochrony danych osobowych.
2. Wprowadzanie dokumentów do systemu Poltax, BA.
3. Sporządzanie metryk i spisów akt.
4. Archiwizacja dokumentów.
Liczba godzin
praktyki w tyg.
40
Termin praktyki
01.09.2015 – 30.09.2015
Wymagane
umiejętności
Odpowiedzialny, zdyscyplinowany, sumienny, obowiązkowy,
umiejący dochowad tajemnicy. Umiejętnośd pracy w zespole oraz
pod presją czasu. Znajomośd obsługi komputera w zakresie pakietów
biurowych.

Podobne dokumenty