KARTA ZGŁOSZENIA Ochrona Informacji Niejawnych i Danych

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA Ochrona Informacji Niejawnych i Danych
KARTA ZGŁOSZENIA
Deklaruję swój udział w III Konferencji naukowej pt.
Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych w systemie
bezpieczeństwa państwa
Warszawa, 24 listopada 2016 r.
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
Stopień naukowy, stanowisko................................................................................................
Miejsce pracy.........................................................................................................................
Adres do korespondencji.........................................................................................................
Telefon................................................................fax...............................................................
E-Mail .....................................................................................................................................
Tytuł wystąpienia...................................................................................................................
................................................................................................................................................

Podobne dokumenty