Warszawa 12.09.2008 r. PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE Ja

Transkrypt

Warszawa 12.09.2008 r. PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE Ja
Warszawa 12.09.2008 r.
PEŁNOMOCNICTWO
SZCZEGÓLNE
Ja, niżej podpisany, Piotr Kowalski, działając w imieniu własnym udzielam
niniejszym
Adamowi Chojackiemu
pełnomocnictwa do zawarcia w moim imieniu umowy sprzedaży samochodu
osobowego marki Opel Vectra.
Pełnomocnictwo
pełnomocnictw.
niniejsze
obejmuje
prawo
do
______________________
Piotr Kowalski
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl
udzielania
dalszych