pobierz

Transkrypt

pobierz
1.
Który ze sposobów zmniejszania oporów podczas ruchu, wpłynął/wpływa na zmniejszanie tarcia:
A) opływowe kształty,
B) wynalezienie koła,
C) loty w kosmosie,
D) spoilery i owiewki w samochodach.
2.
Jak może poruszać się ciało fizyczne jeżeli siły działające na to ciało równoważą się:
A) może spoczywać lub poruszać się ze stałą - niezmienną prędkością, B) może poruszać się z regularnie rosnąca prędkością,
C) może poruszać się z regularnie malejąca prędkością,
D) może pozostawać tylko w bezruchu.
3.
Siły równoważące się są to siły: działające na jedno ciało oraz:
A) mające ten sam kierunek i zwrot lecz przeciwne wartości
C) mające ten sam zwrot i wartość lecz przeciwne kierunki
4.
B) mające ten sam kierunek i wartość lecz przeciwne zwroty,
D) mające ten sam kierunek, wartość i zwroty,
Ruch przedstawionego na rysunku ciała można opisać przy pomocy:
A) I zasady dynamiki
B) II zasady dynamiki
C) III zasady dynamiki
D) zasady zachowania energii
5.
Kasia pcha szafę siłą o wartości 400 N w lewo, a Bartek siłą o wartości 700 N w prawo. Kierunek obu sił jest jednakowy, lecz ich zwroty są
przeciwne. Na szafę działa wypadkowa siła o wartości:
A) 1100 N w prawo,
B) 300 N w prawo,
C) 300 N w lewo,
D) 1100 N w lewo.
6.
Ziemia przyciąga skrzynię siła o wartości 50 N. Oznacza to, że masa skrzyni wynosi:
A) 0,5 kg,
B) 5 kg,
C) 50 kg,
D) 500 kg.
7.
Niezrównoważona (wypadkowa) siła, która działając na ciało o masie 2 kg nadaje mu przyspieszenie 3 m/s 2 (3 N/kg) , jest równa:
A) 3 J,
B) 3 N,
C) 6 N,
D) 12 N.
8.
Spadochroniarz porusza się ruchem jednostajnym. Siła grawitacji działające na spadochroniarza wraz ze spadochronem wynosi 800 N.
Siła oporu powietrza działająca na spadochroniarza ze spadochronem ma wartość:
A) mniej niż 800 N,
B) dokładnie 800 N,
C) więcej niż 800 N,
D) nie da się tego powiedzieć za mało danych.
9.
Moc urządzenia oblicza się jako iloraz:
A) pracy i masy,
B) energii i masy,
C) pracy i prędkości,
D) pracy i czasu.
Jednostką energii jest:
A) 1W ,
C) 1 J,
D) 1 N.
10.
B) 1 J · m,
11.
W której z opisanych sytuacji została wykonana praca mechaniczna?
A) Sportowiec przez pewien czas trzymał nad głowa ciężką sztangę.
B) Ula ciągnęła za sobą sanki z siedzącym na nich bratem.
C) Tomek z całej siły napierał na bramę ogrodu. Niestety brama nawet nie drgnęła.
D) Turysta nosił ciężki plecak zwiedzając Plac Czerwony w Moskwie.
12.
Praca wykonana przy przesuwaniu szafy siłą o wartości 100 N na drodze 400 centymetrów wynosi:
A) 25 J,
B) 400 J,
C) 40 000 J,
D) 4 kJ.
13.
Moc silnika który wykonał pracę 20 000J w czasie 10 sekund wynosi:
A) 200 000 W
B) 200 W
C) 20 kW
14.
D) 2 kW
Ile wynosi energia potencjalna ciężkości dyni o masie 2 kg po jej podniesieniu na wysokość 2 m :
A) 40 J,
B) 4 J,
C) 10 J,
D) 0,4 kJ.
15. Wielkość fizyczna która zależy od masy ciała i kwadratu jego prędkości to:
A) bezwładność ciała,
B) energia potencjalna ciężkości,
C) praca,
D) energia kinetyczna.
16. Co się stanie z energią kinetyczna ciała jeżeli prędkość tego ciała wzrośnie dwukrotnie:
A) Ek wzrośnie 2 x
B) Ek zmaleje 2 x
C) Ek zmaleje 4 x
D) Ek wzrośnie 4 x
17. Obserwowano ruch wyrzuconego do góry kamienia. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące tej sytuacji.
A) Energia kinetyczna kamienia jest równa energii potencjalnej w każdej chwili trwania ruchu.
B) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie osiągnięcia największej wysokości.
C) Kamień ma największą energię potencjalna w momencie osiągnięcia największej wysokości.
D) Energia potencjalna kamienia nie zmienia swojej wartości w czasie trwania ruchu, ponieważ masa kamienia nie ulega zmianie.
18. Na jakiej wysokości znajduje się ciało masie 200 kg jeżeli jego energia potencjalna ciężkości wynosi 1 000 J ?
A) 2 m
B) 4 m
C) 1 m
D) 0,5 m
19. Ile wynosi energia kinetyczna ciała o masie 6 kg poruszającego się z prędkością 20 m/s ?
A) 2 400 J
B) 12 000 J
C) 120 J
D) 1 200 J
20. (Zadanie otwarte) Na jaką wysokość wzniesie się kamień wyrzucony w górę z prędkością 30 m/s ? Zapisz obliczenia, podaj wynik !