informacja o projekcie

Transkrypt

informacja o projekcie
Informacje dotyczące cyklu 16 konferencji stanowiących
podsumowanie projektu „Kolegium Śniadeckich-innowacyjny
program nauczania przedmiotów przyrodniczych”
Celem projektu „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program
nauczania
przedmiotów
przyrodniczych”
było
opracowanie,
przetestowanie i upowszechnienie metody kształcenia określanej
jako „strategia wyprzedzająca”. Kształcenie z wykorzystaniem
strategii wyprzedzającej polega na wcześniejszym przygotowywaniu
uczniów do lekcji, pod kontrolą i opieką nauczyciela. Dzięki temu
nauczyciel, jeszcze przed lekcją, ma możliwość zorientowania się, co
sprawia uczniom kłopoty, czego nie rozumieją i – co najważniejsze –
na co powinien szczególnie zwrócić uwagę podczas lekcji. Proces
kształcenia wykorzystuje także Internet jako narzędzia komunikacji
na polu nauczyciel-uczeń oraz źródło informacji, opinii oraz
materiałów dydaktycznych.
Metoda została przygotowana dla przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, ale dzięki swojej uniwersalności nadaje się także do
wykorzystania podczas innych lekcji.
Wysiłek nauczycieli i uczniów poświęcony na nauczanie/uczenie się
metodą kształcenia wyprzedzającego jest mniejszy niż w przypadku
metod tradycyjnych, a efekty tak zdobywanej wiedzy szybsze i
bardziej długotrwałe.
W ramach projektu powstała także platforma interaktywna
„Kolegium Przyrodnicze”, na której został umieszczony poradnik
poświęcony Metodyce kształcenia strategią wyprzedzającą oraz
materiały dydaktyczne w postaci 75 tematów z biologii, chemii,
fizyki, geografii i matematyki dla I klasy liceum ogólnokształcącego.
Projekt „Kolegium Śniadeckich – innowacyjny program nauczania
przedmiotów przyrodniczych” jest realizowany przez Ogólnopolską
Fundację Edukacji Komputerowej oraz Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Podsumowaniem projektu jest cykl 16 konferencji adresowanych
do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej placówek oświatowych,
kuratoriów oświaty,
przedstawicieli samorządów (gminnych,
powiatowych i wojewódzkich),
oświatowych.
a także instytucji i fundacji
Cykl obejmuje 16 jednodniowych konferencji w następujących
miastach:
05.06- Kraków
06.06 – Katowice
10.06 – Wrocław
11.06 – Opole
12.06 – Poznań
13.06 – Łódź, Bydgoszcz
14.06 – Warszawa
17.06 - Białystok, Szczecin
18.06 – Lublin, Gorzów Wlkp.
19.06 – Rzeszów
20.06 – Kielce
26.06 – Gdańsk
27.06 – Olsztyn
Udział w konferencjach jest bezpłatny. Może w nich wziąć udział
więcej niż jeden przedstawiciel danej jednostki.
Nabór na szkolenia:
Nabór na konferencje odbywa się w formie elektronicznej.
Formularz
rejestracji
znaleźć
można
na
stronie
www.kolegiumsniadeckich.cwa.pl
Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność
nadsyłania zgłoszeń.
Kontakt:
Informacje na temat projektu i konferencji udzielane są pod
numerem telefonu: 61 223 18 96 w godz. 8:30-16:00 oraz mailowo:
[email protected]
Strona projektu: www.kolegiumsniadeckich.pl
Obsługa techniczna portalu rejestracyjnego prowadzona jest pod
numerem: 61 624 00 45 oraz mailowo: [email protected]

Podobne dokumenty