Szczegółowy opis szkolenia

Transkrypt

Szczegółowy opis szkolenia
Szczegółowy opis szkolenia
Przegląd rachunkowy 2016-środki trwałe,koszty.
Miejsce
Szklarska Poręba-Praga
Termin
2016-06-28 - 2016-07-01
Prowadzący
Kawecka - Siuzdak Genowefa
Czas trwania
12 h
Cena*
1918 PLN + 23% VAT
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
Opis:
Hotel Las to malowniczy obiekt położony cztery kilometry
od centrum Szklarskiej Poręby, cisza, spokój i otoczenie
lasu nadają temu miejscu niezwykły charakter. Do hotelu
przyjeżdżamy już we wtorek po godzinie 14.00, a do
godzin wieczornych, czyli wspólnej ciepłej kolacji,
proponujemy Państwu spacer po malowniczej okolicy lub
bezpłatne skorzystanie z atrakcji hotelu, krytego basenu,
sauny, łaźni parowej, jacuzzi, siłowni, kawiarenki
internetowej. Szczególnie Panie może zainteresować
dodatkowa oferta hotelu a mianowicie: gabinet masażu,
salon fryzjerski , salon kosmetyczny. Każdy znajdzie dla
siebie coś interesującego.
Dnia kolejnego – środa, po dobrym śniadaniu,
wybierzemy się autokarem do Pragi, na trasie zwiedzania
znajdą się min. Hradczany (3 dziedzińce zamkowe, plac
Św. Jerzego, Katedra Św. Witta) Mala Strana (dzielnica
dyplomatyczna),Most Karola, Stare Miasto (Ratusz
Staromiejski, Zegar Orloy), Plac Wacława. Będziecie mieli
Państwo okazję przejść się ulicami wielowiekowej Pragi,
czując tchnienie ponad 1000 - letniej historii. W Pradze
zjemy obiad, będziemy także mieli czas wolny na
indywidualne spacery i zakupy pamiątek, w drodze
powrotnej przejedziemy się praskim metrem. Dzień ten
zakończymy późnym wieczorem solidną kolacją grillową
w hotelu.
Czwartek- najwyższy czas na naukę, po śniadaniu
zapraszamy Państwa na szkolenie, w przerwie kawa,
później obiad, po południu czas wolny, będzie w końcu
okazja do skorzystania z atrakcji hotelu-basen, sauna,
łaźnia ewentualnie inne atrakcje- dopełnieniem dnia
będzie uroczysta kolacja do późnego wieczora.
Dzień kolejny- piątek to ostatni dzień naszego spotkania,
po śniadaniu jak zwykle zapraszamy na szkolenie,
oczywiście dobra kawa, obiad i niestety wczesnym
popołudniem trzeba się będzie rozstać.
Program:
Dzień drugi
Środki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej.
I.Ustalenie wartości początkowej w przykładach -wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo
sądowe
1.Koszty transportu, montażu, składowania, przetargu, ulepszenia, adaptacji
2.Koszty finansowania zewnętrznego (różnice kursowe, odsetki, prowizje)
3.Środka trwałego z leasingu
4.Rabaty, skonta po zakupie środka trwałego (ewidencja bilansowa i aspekt podatkowy)
5.Oddanie środka trwałego w wyjaśnieniach organów podatkowych
6.Oddanie środka trwałego z opóźnieniem – (ewidencja skutki podatkowe)
II.Zakup środka trwałego – ewidencja i skutki podatkowe, przykłady
1.Środek trwały sfinansowany ze środków obrotowych
2.Środek trwały sfinansowany z dotacji
3.Środek trwały otrzymany darowizną
4.Środek trwały sfinansowany z kredytu
5.Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
6.Zakup środka trwałego -WNT
7.Zakup środka trwałego na cele ZFŚS i ZFRON
8.Zakup części składowej i peryferyjnej
III.Koszy budowy, ulepszenia środka trwałego – ewidencja i skutki podatkowe , przykłady
1.Wydatki na ulepszenia, budowę środka trwałego
2.Ustalenie kosztu wytworzenia (ulepszenia) środka trwałego w aspekcie bilansowym i podatkowym
3.Rozliczenie zadania inwestycyjnego
4.Koszty remontu generalnego w aspekcie bilansowym i podatkowym (ewidencja, skutki podatkowe)
5.Inwestycje w obiektach obcych – konsekwencje bilansowe i podatkowe
IV.Koszty utrzymania środków trwałych w przykładach (ewidencja, skutki podatkowe)
1.Remonty bieżące, wymiana części składowych i peryferyjnych
2.Ubezpieczenie samochodu konsekwencje podatkowe
3.Wydatki na samochody służbowe (zakup części zamiennych, założenie instalacji gazowej itp.)
4.Nabycie części wymiennej – ujęcie rachunkowe i wyjaśnienia podatkowe
5.Odpisy amortyzacyjne (NKUP, KUP, różnice między prawem bilansowym i podatkowym)
6.Trwale odłączenie części składowej i peryferyjnej
V.Zbycie, likwidacja środków trwałych – skutki bilansowe i podatkowe , przykłady
1.Koszty likwidacji środka trwałego (ewidencja, dokumentacja, skutki podatkowe)
2.Niedobory środków trwałych, przykłady, skutki podatkowe
3.Sprzedaż środka trwałego skutki podatkowe i bilansowe
3.1służącego działalności operacyjnej
3.2służącego zfśs i ZFRON
3.3otrzymanego darowizną
3.4środka trwałego sfinansowanego dotacją
VI.Dyskusja, odpowiedzi na pytania
Dzień trzeci
KOSZTY STANOWIĄCE I NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW.
I.Zasady kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów
1.Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
2.Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów w wyjaśnieniach organów podatkowych
3.Udokumentowanie wydatku w aspekcie bilansowym i podatkowym
II.Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną
1.Świadczenia na rzecz pracowników
1.1 zfśs,
1.2 imprezy integracyjne i inne spotkania
1.3 szkolenia pracowników
1.4 używanie samochodu na potrzeby firmy
1.5 wynagrodzenia i składki ZUS
1.6 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
2.Należności pracownicze
2.1.wynagrodzenia i składki ZUS
2.2 rozwiązanie umów niezgodnie z prawem
2.3 delegacje
2.4 umowy zlecenia a koszty szkoleń
2.5 nagrody jubileuszowe
3.Wydatki na Radę Nadzorczą i Komisję Rewizyjną
III.Wydatki na reprezentację i reklamę
1.Wydatki na spotkania z kontrahentami w firmie, restauracjach
2.Wydatki świąteczne
3.Wydatki na klientów firmy (szkolenia, gadżety)
4.Wydatki na targach,
5.Wystrój firmy
IV.Wydatki na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.Prawidłowa wysokość odpisów amortyzacyjnych
2.Niedobory, skutki kradzieży
3.Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
4.Warunki uznania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za koszt podatkowy
5.Nieumorzona wartość środka trwałego a koszt uzyskania przychodów
6.Wydatki na samochód służbowy
V.Wydatki na założenie firmy, podwyższenie kapitału
1.Koszty założenia firmy
2.Koszty podwyższenia kapitału zakładowego
VI.Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym
1.Kary za wadliwe wykonanie usługi,
2.Kary za opóźnienie w dostawie
3.Grzywny, sankcje karno skarbowe
4.Koszty sądowe – ujęcie u wierzyciela i dłużnika, wyjaśnienia organów podatkowych
VII.Koszty na przełomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym - przykłady
1.Koszty pośrednie i bezpośrednie- wyjaśnienia organów podatkowych
2.Koszty dotyczące okresu poprzedniego, zafakturowane w następnym
3.Koszty międzyokresowe – przykłady w wyjaśnieniach organów podatkowych
VIII.Różnice kursowe a koszty uzyskania przychodów
IX.Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2016 r.
–omówienie zmian
X.Odpowiedzialność karno skarbowa za niewłaściwą kwalifikację wydatku
Dla kogo:
Dzień drugi
Szkolenie adresowane jest do pracowników działu księgowości oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę
środkami trwałymi. Szkolenie polecane jest także osobom pragnącym zapoznać się z problemami w zakresie
ewidencji księgowej środków trwałych w wybranych problemach.
Dzień trzeci
Szkolenie adresowane jest dla działów finansowo-księgowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg
rachunkowych i podatkowych.
Cel:
Dzień drugi
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się gospodarką środków trwałych (kwestia oddania,
udokumentowania), ale przede wszystkim dla pracowników działu rachunkowości i dla głównych księgowych ze
względu na jego charakter. Na szkoleniu autorka zwraca szczególną uwagę na różnice między tymi gałęziami
prawa; normami bilansowymi i podatkowymi, a więc na ewentualne nieprawidłowości, które mogą być popełnione,
ponieważ obszar różnic w zakresie środków trwałych jest istotny i duży. Ważne są także materiały, które
otrzymują Państwo w trakcie wykładu; prezentacja, ale też materiały dodatkowe, w tym wyjaśnienia organów
podatkowych.
Dzień trzeci
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów i jego ujęcie
w księgach rachunkowych i wpływu na wynik finansowy. Walorem szkolenia jest liczbowe zaprezentowanie kręgu
kosztów, rozliczenie produkcji i prezentacja na kontach oraz w księgach rachunkowych. Na szkoleniu omawiane są
w szczególności wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów.
Autorka akcentuje możliwe nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym.
Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe, w tym interpretacje organów podatkowych, wyroki
NSA i inne.
Korzyści:
Dzień drugi
Praktyczna strona tego szkolenia jest jego niewątpliwą zaletą w tym analiza porównawcza prawa bilansowego i
podatkowego i zwrócenie uwagi na nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w praktyce, pozwoli uczestnikom na
unikniecie błędów.
Uczestnicy oprócz prezentacji otrzymują materiały dodatkowe: wypisy z aktów prawnych, wykaz
nieprawidłowości w ewidencji środków trwałych, wyjaśnienia urzędów.
Dzień trzeci
Szkolenie przeprowadzone jest w sposób praktyczny. Uczestnicy otrzymują prezentację oraz materiały dodatkowe
(interpretacje organów podatkowych, wyroki NSA i inne).
Wykładowca:
Kawecka - Siuzdak Genowefa
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy
podatkowego. Ponadto jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie
Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in.
książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.
Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji
oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych. Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych
księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki
są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte
doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w
oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne
Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Opinie
"Szkolenie-rewelacyjne.Byłam na wielu szkoleniach i to szkolenie wywarło na mnie największe jak do
tej pory wrażenie,oczywiście bardzo pozytywne.Prowadzone w sposób
konkretny,zrozumiały,profesjonalny.Atmosfera bardzo przyjazna.Brak zastrzeżeń z mojej
strony.Materiały przydatne i profesjonalne.Jeżeli tylko będę miała taką możliwość to skorzystam z
kolejnych propozycji z tą osobą prowadzącą."
J. Woch-MZGK
"Pod wzgledem merytorycznym bardzo atrakcyjny wykład,atrakcyjne materiały,przykłady
zdarzeń(operacji finansowych)".
J. Jeda-PWIK
"Polecam to szkolenie ze wzgledu na profesjonalizm osoby prowadzącej i ogromny zakres
materiałów informacyjnych."
W. Caputa-CREDIN POLSKA
"Bardzo merytorycznie i dogłębnie ujęte problemy dot.funkcjonowania środków trwałych w
przedsiębiorstwie-z uwzględnieniem aspektu księgowania zdarzeń gospodarczych.Przyjemny kontakt
z Panią prowadzącą szkolenie".
M. Krakowska Energetyka Cieplna
"Jestem pod dużym wrażeniem merytorycznym przeprowadzonego szkolenia,poruszane tematy
trafnie dobrane do potrzeb.Bardzo obrazowo przedstawiona podstawa prawna zagadnienia."
K. Tusk-ECO SA
"Zajęcia prowadzone konkretnie i rzeczowo,a zarazem szczegółowa prezentacja zagadnień,które
zostały poparte wieloma przykładami -co ułatwia zrozumienie tematu."
M. Cekalska Megres
"Dokładnie przedstawione interpretacje wyroków sądowych,doskonały kontakt ze
słuchaczem,dokładna analiza i ocena wszystkich zagadnień,bardzo duża i obszerna ilość
materiałów,otwarty,komunikatywny wykładowca."
M. Lubowiecka-PGKiM
"Szkolenie prowadzone przez kompetentnego wykładowcę,dobre materiały szkoleniowe".
E.Szuda Design Fishing
"Szkolenie prowadzone bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wszelkie omawiane zagadnienia poparte
przykładami. Wykładowca zwracał uwagę na błedy popełniane przez podatników. Bardzo czytelne i
dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Fachowe porady i wskazóki do wykorzystania w pracy".
U. Łęczewska Ichem
"Szkolenie atrakcyjne pod względem merytorycznym, atrakcyjne materiały, profesjonalizm osoby
prowadzącej.Polecam!"
M. Lenart
"Bardzo dobre szkolenie, prowadzone przez bardzo dobrze przygotowaną osobę, rzetelne materiały,
praktyczne porady. Naprawdę gorąco polecam."
D.Nowak ELZAB
"Szkolenie bardzo dobre. Udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo duża wiedza
merytoryczna omawianego tematu. Dużo przykładów".
A. Zielińska IKEA Industrie Poland
"Na szkoleniu poruszane zostały istotne kwestie z zakresu środkó trwałych, podanych zostało wiele
praktycznych przykładów, jak również potwierdzających właściwe stanowisko interpretacji. Duże
zaangażowanie prowadzącej w temacie szkolenia".
K.Huńka Citronex
"Wykładowca bardzo komunikatywny i kompetentny. Wykład czytelny i zrozumiały. Bardzo miła
atmosfera".
A. Rafalska Radiotechnika Marketing
"Bardzo szeroka tematyka szkolenia, zrealizowana wyczerpująco. Wykład poparty wieloma
przykładami i interpretacjami."
J. Malinowska BGH Polska
"Bardzo dobra prezentacja, obszerny materiał szkoleniowy, wyczerpująca wykładnia przepisów".
A. Stys Chłodnie Europejskie
"Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Praktyczne spojrzenie na kwestie poruszane na
szkoleniu".
A.Sztafij Fiskars Polska
" Konkretne podejście do tematu, z duża ilością egzemplifikacji w formie własnych doświadczeń, czy
też poparcia w formie interpretacji prawnych.
M. Bujak Winkelmann
"Szkolenie świetnie przygotowane merytorycznie. Wykładowca miły, sympatyczny, komunikatywny, z
ogromną wiedzą, która bardzo jasno i przejrzyście potrafi przekazać."
D. Popik CHOMAR
" Trudne tematy przedstawiono obrazowo i zrozumiale. "
Z. Onyśk Asseco Data Systems
Szczegóły organizacyjne:
Koszt uczestnictwa:
●
-jednej osoby 1800 plus 23% VAT,- cena promocyjna do 3 czerwca
●
●
●
-kolejnych osób - prosimy o kontakt
-osoba towarzysząca- od 360 zł, prosimy o kontakt
-dopłata do pokoju jednoosobowego- 180 zł
Cena obejmuje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-uczestnictwo w szkoleniu
-wycieczka do Pragi
-opieka przewodnika w trakcie wycieczki
-ubezpieczenie nw w trakcie wycieczki
-serwis kawowy
-trzy noclegi(pokoje dwuosobowe)
-pełne wyżywienie
-korzystanie z basenu, sauny, łaźni parowej,
-korzystanie z jakuzzi, siłowni, tenisa stołowego,
-materiały szkoleniowe
-certyfikat ukończenia
Uwaga: jeżeli skorzystałeś z konfiguratora - cena obejmuje usługi wybrane(obiad i serwis kawowy są
zawarte w cenie szkolenia)
Płatności:
●
Prosimy realizować na konto 40 1320 1537 1869 7872 2000 0001;
po otrzymaniu zaproszenia.
Miejsce szkolenia:
●
●
Szkolenie jest realizowane w hotelu Las , www.hotel-las.pl
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00,
Zaproszenie zawiera:
●
●
●
-temat szkolenia
-miejsce spotkania
-datę realizacji
Informacje:
●
●
●
Tel. 601-955-320
Fax. (46)8332636
e-mail. [email protected]