Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Transkrypt

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji ocenionych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
zgodnych z LSR
LP
1
Data
wpływu
05.02.2010
NR wniosku
I/09/01/RN
NR z ARiMR
Tytuł operacji
zgodność z
LSR
052458750
Otwarcie punktu
usługowego do
sprzedaży mięsa i
tradycyjnych wędlin
pochodzących z terenu
LGD N.A.R.E.W.
TAK

Podobne dokumenty