pasibrzuchy 2013

Transkrypt

pasibrzuchy 2013
Wieczór pasibrzuchów1 Mogłoby się zdawać, że niewiele rzeczy łączy ludzi tak skutecznie,2 jak wspólny stół. Obżartuch jednakże, gdy go głód morzy, najniechętniej tylko ust swoich użycza celom innym niż jedzenie. Przekonałem się o tym osobiście, kiedy to swego czasu przyszło mi urządzić szczególnie uroczyste przyjęcie. Zaplanowałem wielodaniowe menu uwzględniające gusta zarówno wegetarian, jak zaprzysięgłych mięsożerców. Uroiłem sobie, że najżywsze wrażenie wywrze na gościach kuchnia niby‐francuska, niby‐śródziemnomorska, przeto zatrudniłem wówczas nie mniej niż trzy kuchmistrzynie. Jedna z nich, autentyczna Francuzka, raz‐dwa3 sporządziła długą listę niezbędnych wiktuałów. Podczas gdy podkuchenni pod jej komendą udali się na zakupy, dwie pozostałe poczęły warzyć strawę, aby przygotować przystawki. Poszły w ruch chochle i warząchwie, mnie zaś czas dłużył się niemiłosiernie. Sam głodny niby wilk, nie mogłem się doczekać kolacji i towarzyszącej jej pogawędki. Niemniej jednak gdy podano pierwszą przekąskę: bakłażany świeżo obsmażane na ruszcie,4 moi goście zaczęli jeść, że aż uszy im się trzęsły. Nie trzeba chyba doda‐
wać, że żaden z nich nie myślał bynajmniej o rozmowach!5 Mnie więc pozostało sa‐
motnie chrupać sucharki lub siorbać smętnie nie najgorętszy żur. 1
Możliwy zapis w cudzysłowie lub bez. Użycie kropki niedopuszczalne. Dopuszczalne pominięcie przecinka. 3
Inna pisownia niedopuszczalna. 4
Przydawka rzeczowna o charakterze wyjaśniającego rzeczownika preferuje taką interpunkcję (dwukropek + przeci‐
nek), można jednak uznać zastosowanie innych znaków (dwa myślniki, myślnik + przecinek, nawias + przecinek). 5
Użycie wykrzyknika nieobowiązkowe. Nie wymagamy zaznaczania podziału na akapity; dyktujemy tekst po jednym zdaniu, zaznaczając głosem znaki inter‐
punkcyjne; zawsze informujemy o końcu zdania i o początku kolejnego. 2
Proponowany schemat punktowania Najprościej oprzeć punktowanie na systemie punktów karnych, np.: • błąd ortograficzny pierwszorzędny (ż/ rz, u/ ó, h/ ch; pisownia wielką/ małą literą; pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami w stopniu równym) = ‐1 p.; • błąd ortograficzny drugorzędny (pozostałe) = ‐0,5 p.; • błąd interpunkcyjny = ‐0,25 p. W tej sytuacji zwycięża uczeń, który zgromadzi najmniej punktów karnych. 

Podobne dokumenty