Cennik usług krajowych FedEx Express 2014

Transkrypt

Cennik usług krajowych FedEx Express 2014
Cennik usług krajowych
FedEx Express 2014
Cennik usług krajowych FedEx Express 2014
Obowiązuje od 1 października 2014 r.
Jak korzystać z taryf i obliczyć swoją cenę
Ceny i zasady płatności
• Należy zweryfikować w której strefie znajduje się miejsce
odbioru/doręczenia
• Należy wybrać usługę, z której chcą Państwo skorzystać
• Należy określić wymiary i całkowitą wagę przesyłki i znaleźć
stawkę w odpowiedniej kolumnie
• Należy określić dopłaty oraz ewentualne usługi dodatkowe
Wszystkie podane ceny obowiązują od 1 października 2014 r.
i nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT należy doliczyć
według obowiązującej stawki, powiększonej o opłatę
paliwową i drogową.
Jeśli nie zostały podane ceny dla konkretnej usługi, należy
skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub Biurem
Obsługi Klienta FedEx.
W przypadku braku zawartej umowy o świadczenie usług
kurierskich FedEx, płatności za wszystkie usługi mogą być
dokonywane jedynie w formie gotówkowej w momencie
nadania przesyłki. Klienci z ważnymi umowami mają możliwość
płatności przelewem bankowym.
Ubezpieczenie
Przyjmowanie zleceń
Każda przesyłka jest ubezpieczona na kwotę 50,00 PLN.
Istnieje możliwośc wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
Wystarczy, że podczas wypełniania listu przewozowego
zostanie wpisana rzeczywista wartość przesyłki w polu
„wartość ubezpieczenia”. Koszt ubezpieczenia wyniesie 0,4%
wartości deklarowanej kwoty i zostanie doliczony do ceny
podstawowej. Maksymalna wysokość kwoty ubezpieczenia
wynosi 2500,00 zł.
Biuro Obsługi Klienta FedEx
Telefon ogólny: 801 002 800 (1)
Telefon dla połączeń z telefonów kom.: 22 211 80 00
Zwrot nieodebranej przesyłki
W przypadku przesyłki nieodebranej przez odbiorcę po
dwukrotnej awizacji (w przeciągu 4 dni roboczych od
pierwszej próby doręczenia) opłata za jej zwrot obliczana
jest wg stawek obowiazujących w cenniku.
Zlecenia drogą elektroniczną przyjmowane są przez całą
dobę, 7 dni w tygodniu(2)
Godziny pracy oddziałów FedEx Express Polska
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Pełna lista oddziałów dostępna na fedex.com/pl w zakładce
Znajdź placówkę FedEx.
(1) koszt połączenia jak za połączenia lokalne wg stawek operatora.
(2) Z lecenia złożone w sobotę po godzinie 12:00 oraz w niedzielę i święta realizowane będą kolejnego
dnia roboczego.
Przygotowanie przesyłki krajowej: paczka
Nadawanie paczek i dokumentów
Paczka standardowa
W ramach usług krajowych FedEx Express mają Państwo
możliwość nadania dokumentów i paczek o określonych
wymiarach i kształtach. Aby przesyłka mogła zostać wysłana
i wyceniona jako „paczka” musi spełnić następujące warunki:
• Na liście przewozowym jest oznaczona jako paczka poprzez
wpisanie ilości elementów w odpowiednich przedziałach
wagowych dla paczek
• Waga rzeczywista i gabarytowa każdej z paczek na liście
przewozowym jest niższa niż 70 kg
• Najdłuższy bok poszczególnych paczek nie jest dłuższy
niż 200 cm
• Suma długości, szerokości i wysokości pojedynczej paczki
nie jest większa niż 300 cm
• Jeżeli paczka została umieszczone na palecie, to wymiary
podstawy (palety lub paczki) są mniejsze niż 80 x 120 cm
(odpowiednio długość krótszego i dłuższego boku).
Paczka standardowa jest to pojedynczy element o kształcie
prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest
dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest
dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych
krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki
standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni.
Paczki o wadze do 30 kg doręczane są w serwisie „od drzwi
do drzwi” tzn. że paczka jest odbierana od drzwi nadawcy
i doręczana do drzwi odbiorcy. Paczki o wadze większej
niż 30 kg doręczane są w systemie „burta – burta”, czyli
przesyłka jest doręczana poprzez wyładowywanie jej
z pojazdu i ustawienie na podłożu w dostępnym miejscu
uzgodnionym z odbiorcą. Przesyłka jest odbierana poprzez
załadunek z dostępnego miejsca uzgodnionego z nadawcą.
Żaden fragment paczki nie może wystawać poza przestrzeń
ograniczoną krawędziami opisanymi powyżej. Paczkami
standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby
o przekroju trójkątnym, o wymiarach określonych powyżej.
Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg.
Opakowanie paczki nie może utrudniać lub uniemożliwiać
przesuwania jej po gładkich, płaskich powierzchniach. Paczka
powinna być przygotowana do przewozu zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Świadczenia Usług w Obrocie
Krajowym.
Paczka niestandardowa
Paczka niestandardowa to element będący paczką, który
ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie może
zostać zakwalifikowana jako paczka standardowa.
Przygotowanie przesyłki krajowej: paleta
Nadawanie przesyłek ciężkich i gabarytowych
Paleta niestandardowa
Elementy ciężkie mogą być wysyłane i wyceniane w ramach
usług krajowych FedEx Express jako „paleta” jeżeli spełniony
jest co najmniej jeden z następujących warunków:
• Na liście przewozowym są oznaczone jako paleta poprzez
wpisanie ilości elementów w przesyłce w odpowiednich
przedziałach wagowych dla palet
• Waga rzeczywista lub gabarytowa jest większa niż 70 kg
• Zostały umieszczone na palecie, której wymiary podstawy
nie są mniejsze niż 80 cm dla boku krótszego lub 120 cm
dla boku dłuższego, niezależnie od jej wagi.
Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa-rampa”
co oznacza, że czynności załadunkowe oraz rozładunkowe
należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy.
Paleta niestandardowa to element przesyłki sklasyfikowany
jako paleta, który ze względu na swoje rozmiary lub
właściwości nie może zostać zakwalifikowany jako paleta
standardowa.
Paleta standardowa
Paleta standardowa to element ustawiony na palecie, której
krótszy bok podstawy nie jest większy niż 80 cm, dłuższy
bok podstawy nie jest większy niż 120 cm, a wysokość nie
jest większa niż 180 cm (wraz z podstawą), przy czym żaden
fragment przesyłki ustawiony na palecie nie może wystawać
poza przestrzeń ograniczoną wymiarami opisanymi powyżej.
Przesyłka na palecie musi być umieszczona i zabezpieczona
w sposób uniemożliwiający jej przemieszczenie się w trakcie
transportu.
Przesyłka dłużycowa
Przesyłka dłużycowa jest to element o długości powyżej
200 cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie
przekracza 80 cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej
do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to
300 cm.
Pozostałe przesyłki
Przesyłki, których nie można zakwalifikować do żadnej
z powyższych kategorii, niezależnie od swojej wagi, będą
wyceniane w zależności od ilości zajętych miejsc paletowych
według odpowiedniego przedziału wagowego cennika
paletowego. Ilość zajętych miejsc paletowych wylicza się
według pola powierzchni zajętej przez największy bok
elementu.
Paczki i palety powinny zostać rozpisane na liście
przewozowym wg odpowiednich przedziałów
wagowych, w przeciwnym przypadku waga
zostanie uśredniona.
Waga gabarytowa
Waga gabarytowa jest wagą objętościową przesyłki.
Dla przesyłek o niskiej wadze rzeczywistej i dużej objętości
może mieć zastosowanie wycena na podstawie wagi
gabarytowej.
Przesyłka jest wyceniana wg wagi gabarytowej, gdy wynik
z poniższego wzoru przekracza jej wagę rzeczywistą:
szerokość x długość x wysokość (cm)
6000
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Strefy nadań i doręczeń
Wskazane w tabeli miasta i przyporządkowane im kody pocztowe należą do I strefy nadań i doręczeń (1).
Wszystkie pozostałe miejscowości, dla których kody pocztowe nie zostały wyszczególnione poniżej, znajdują się w II strefie
nadań i doręczeń.
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy od
Kod
pocztowy do
Oddział FedEx
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy od
Kod
pocztowy do
Oddział FedEx
Będzin
42-500
42-500
Katowice
KONIN
62-500
62-510
Konin
BIAŁYSTOK
15-001
15-374
Białystok
Konstancin Jeziorna
05-506
05-511
Warszawa
15-376
15-675
Białystok
05-515
05-520
Warszawa
15-679
15-724
Białystok
KOSZALIN
75-001
75-900
Koszalin
15-727
15-959
Białystok
KRAKÓW
30-001
30-633
Kraków
43-300
43-311
Bielsko-Biała
30-638
31-876
Kraków
43-315
43-319
Bielsko-Biała
31-881
31-999
Kraków
43-344
43-350
Bielsko-Biała
LEGNICA
59-200
59-200
Legnica
43-382
43-382
Bielsko-Biała
LESZNO
64-100
64-100
Leszno
BYDGOSZCZ
85-001
85-940
Bydgoszcz
LUBLIN
20-001
20-900
Lublin
Chodów
08-119
08-119
Siedlce
20-914
20-990
Lublin
Chorzów
41-500
41-500
Katowice
ŁOMŻA
18-400
18-404
Łomża
41-503
41-516
Katowice
ŁÓDŹ
90-001
34-945
Łódź
06-400
06-400
Ciechanów
Marki
05-270
05-270
Warszawa
06-413
06-413
Ciechanów
Marysin
05-552
05-552
Warszawa
CZĘSTOCHOWA
42-200
42-280
Częstochowa
Michałowice
05-816
05-816
Warszawa
ELBLĄG
82-300
82-300
Elbląg
Nadarzyn
05-830
05-830
Warszawa
GDAŃSK
80-001
80-208
Gdańsk
NOWY SĄCZ
33-300
33-307
Nowy Sącz
80-210
80-294
Gdańsk
OLSZTYN
10-001
10-959
Olsztyn
80-296
80-296
Gdańsk
11-041
11-041
Olsztyn
80-298
80-895
Gdańsk
OPOLE
45-001
46-020
Opole
83-011
83-011
Gdańsk
Otwock
05-400
05-400
Warszawa
Gdynia
81-000
81-700
Gdańsk
Ożarów Mazowiecki
05-850
05-850
Warszawa
Gliwice
44-100
44-100
Kędzierzyn-Koźle
Piaseczno
05-500
05-502
Warszawa
44-103
44-107
Kędzierzyn-Koźle
Piastów
05-819
05-820
Warszawa
44-109
44-109
Kędzierzyn-Koźle
PIŁA
64-900
64-900
Piła
44-113
44-114
Kędzierzyn-Koźle
64-920
64-931
Piła
44-117
44-119
Kędzierzyn-Koźle
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
97-300
97-300
Piotrków Trybunalski
44-121
44-122
Kędzierzyn-Koźle
PŁOCK
09-400
09-400
Płock
44-141
44-141
Kędzierzyn-Koźle
POZNAŃ
60-001
61-159
Poznań
44-151
44-152
Kędzierzyn-Koźle
61-161
61-897
Poznań
44-164
44-164
Kędzierzyn-Koźle
83-001
83-002
Gdańsk
GORZÓW WIELKOPOLSKI
66-400
66-400
Gorzów Wielkopolski
83-005
83-005
Gdańsk
Gostynin
09-500
09-500
Płock
RADOM
26-600
26-623
Radom
Izabelin
05-080
05-082
Warszawa
Ruda Śląska
41-700
41-700
Katowice
05-152
05-152
Warszawa
41-706
41-707
Katowice
Jabłonna
05-110
05-110
Warszawa
41-709
41-714
Katowice
Janki
05-090
05-092
Warszawa
41-716
41-717
Katowice
JELENIA GÓRA
58-500
58-500
Jelenia Góra
44-200
44-203
Kędzierzyn-Koźle
Józefów
05-420
05-420
Warszawa
44-206
44-207
Kędzierzyn-Koźle
KALISZ
62-800
62-800
Kalisz
44-210
44-210
Kędzierzyn-Koźle
KATOWICE
40-001
40-980
Katowice
44-217
44-218
Kędzierzyn-Koźle
KIELCE
25-001
25-754
Kielce
44-253
44-253
Kędzierzyn-Koźle
25-756
25-960
Kielce
44-270
44-274
Kędzierzyn-Koźle
BIELSKO-BIAŁA
CIECHANÓW
Pruszcz Gdański
Rybnik
(1) K ody pocztowe I i II strefy mogą ulec zmianie w przeciągu roku, w zależności od działań ze strony FedEx Express.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
W miastach oznaczonych pogrubioną czcionką i wielkimi literami znajduje się lokalny oddział FedEx Express.(1)
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Strefy nadań i doręczeń (c.d.)
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy od
Kod
pocztowy do
Oddział FedEx
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy od
Kod
pocztowy do
Oddział FedEx
RZESZÓW
35-001
35-026
Rzeszów
TARNÓW
33-100
33-107
Tarnów
35-030
35-051
Rzeszów
Tychy
43-100
43-101
Katowice
35-055
35-105
Rzeszów
43-103
43-110
Katowice
35-107
35-235
Rzeszów
WAŁBRZYCH
58-300
58-300
Wałbrzych
35-241
35-959
Rzeszów
WARSZAWA
00-001
01-392
Warszawa
Sandomierz
27-600
27-602
Tarnobrzeg
01-401
02-781
Warszawa
SIEDLCE
08-100
08-100
Siedlce
02-783
03-123
Warszawa
Siemianowice Śląskie
41-100
41-106
Katowice
03-125
03-281
Warszawa
Skarżysko Kamienna
26-100
26-100
Kielce
03-284
03-350
Warszawa
26-111
26-113
Kielce
03-352
05-071
Warszawa
SŁUPSK
76-200
76-200
Słupsk
05-075
05-077
Warszawa
Sopot
81-701
81-881
Gdańsk
WROCŁAW
50-000
54-705
Wrocław
Sosnowiec
41-200
41-223
Katowice
ZAMOŚĆ
22-400
22-410
Zamość
Suchy Las
60-900
60-900
Poznań
ZIELONA GÓRA
65-001
65-910
Zielona Góra
SUWAŁKI
16-400
16-400
Suwałki
65-913
65-980
Zielona Góra
SZCZECIN
70-001
70-767
Szczecin
Zielonka
05-220
05-220
Warszawa
70-770
70-950
Szczecin
Żory
44-241
44-245
Kędzierzyn-Koźle
70-953
71-899
Szczecin
44-247
44-247
Kędzierzyn-Koźle
Świdnik
21-040
21-040
Lublin
TARNOBRZEG
39-400
39-407
Tarnobrzeg
39-441
39-441
Tarnobrzeg
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Paczka
FedEx Priority Overnight®
Nadanie strefa I - paczka standardowa
WAGA (KG)
1 PACZKA
W PRZESYŁCE(1)
2 PACZKI
W PRZESYŁCE(1)
3 PACZKI
W PRZESYŁCE(1)
4 PACZKI
W PRZESYŁCE(1)
POWYŻEJ 4 PACZEK
W PRZESYŁCE(1)
PLN netto
PLN netto
PLN netto
PLN netto
PLN netto
Taryfy dla FedEx Priority Overnight w systemie „od drzwi do drzwi”
do 1 kg
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
do 5 kg
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
do 10 kg
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
do 20 kg
28,00
27,00
26,00
25,00
24,00
do 30 kg
32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
Taryfy dla FedEx Priority Overnight w systemie „burta - burta”
do 40 kg
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
do 50 kg
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
do 60 kg
56,00
55,00
54,00
53,00
52,00
do 70 kg(2)
64,00
63,00
62,00
61,00
60,00
Nadanie strefa I - paczka niestandardowa
W przypadku nadania przesyłki zawierającej paczki
niestandardowej koszt usługi wynosi dwukrotność ceny
usługi wg odpowiednich przedziałów wagowych cennika
krajowego dla paczek standardowych.
Nadanie strefa II - paczka standardowa
i niestandardowa
Opłata za nadanie przesyłki z miejscowości w strefie II:
cena podstawowa z tabeli + 18 PLN
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
fedex.com/pl lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta
FedEx.
(1) Przesyłka to całkowita ilość paczek wysyłanych w tym samym dniu, na jednym liście przewozowym
i do jednego odbiorcy.
(2) Jeżeli waga rzeczywista lub gabarytowa paczki przekracza 70 kg to podlega ona wycenie wg cennika
dla palet.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Paleta
FedEx Pallet Overnight®
Nadanie strefa I - paleta standardowa
WAGA (KG)
STREFA I
PLN netto
Taryfy dla FedEx Pallet Overnight
do 100 kg
120,00
do 300 kg
140,00
do 500 kg
180,00
do 800 kg
230,00
do 1000 kg
250,00
powyżej 1000 kg(1)
400,00
Nadanie strefa I - paleta niestandardowa
W przypadku nadania przesyłki zawierającej palety
niestandardowej koszt usługi wynosi dwukrotność ceny usługi
wg odpowiednich przedziałów wagowych cennika krajowego
dla palet standardowych. Jeżeli wymiary podstawy palety
przekraczają ponad dwukrotnie wymiary palety EURO
(80 x 120 cm) cena wynosi odpowiednią wielokrotność
zajętych miejsc paletowych.
Nadanie strefa II - paleta standardowa i
niestandardowa
Opłata za nadanie przesyłki z miejscowości w strefie II:
cena podstawowa z tabeli + 18 PLN
Przesyłka dłużycowa
WAGA (KG)
STREFA I
PLN netto
Taryfy dla przesyłek dłużycowych
do 30 kg
cena podstawowa + 80,00 PLN
do 50 kg
cena podstawowa + 120,00 PLN
do 70 kg
cena podstawowa + 200,00 PLN
Nadanie strefa II - przesyłka dłużycowa
Opłata za nadanie przesyłki dłużycowej z miejscowości w strefie II: cena doręczenia w strefie I z tabeli + 18 PLN.
(1) Wykonanie usługi dopuszcza się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu warunków z lokalnym przedstawicielem FedEx Express.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Lokalne
Serwis lokalny
Usługa dostępna w obrębie granic administracyjnych i okręgów podmiejskich miast siedzib oddziałów FedEx Express (wyszczególnione miasta w tabeli Strefy nadań
i doręczeń).
Serwis lokalny - serwis miejski
Miejsca w granicach administracyjnych miasta - siedziby oddziałów FedEx Express,
którym przyporządkowano kody pocztowe wyszczególnione dla strefy I (dotyczy
wyszczególnionych miast w tabeli Strefy nadań i doręczeń).
Przewidywany czas dostarczenia przesyłki - do 2 godzin od momentu przyjęcia
przesyłki.
Cena dostarczenia przesyłki o wadze do 5 kg:
ODLEGŁOŚĆ PRZEWOZU
DO 5 KM
DO 10 KM
DO 15 KM
DO 20 KM
POWYŻEJ 20 KM
PLN netto
PLN netto
PLN netto
PLN netto
PLN netto
26,00
28,00
32,00
36,00
40,00
Taryfy dla serwisu miejskiego
do 5 kg
Przysyłki powyżej 5 kg podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 8 zł za każde następne rozpoczęte 10 kg.
Serwis lokalny - serwis podmiejski
Miejscowości poza granicami administracyjnymi miasta - siedziby oddziału FedEx
Express, których wartości kodów pocztowych nie zostały przyporządkowane do
strefy I. Opłata uzależniona jest od odległości przewozu do oddziału FedEx.
Koszt dostarczenia przesyłki do 5 kg:
ODLEGŁOŚĆ PRZEWOZU
DO 10 KM
DO 30 KM
DO 60 KM
POWYŻEJ 60 KM
PLN netto
PLN netto
PLN netto
PLN netto
50,00
60,00
80,00
BED(1)
Taryfy dla serwisu podmiejskiego
do 5 kg
Przysyłki powyżej 5 kg podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 8 zł za każde następne rozpoczęte 10 kg.
Bezpośredni Express Drogowy (BED)(1)
Ekspresowy przewóz przesyłki od nadawcy do odbiorcy pomiędzy miastami - siedzibami oddziałów FedEx
Express. Cena uzależniona od odległości przewozu na trasie:
oddział FedEx przyjmujący przesyłkę - nadawca - odbiorca - oddział doręczający
w godz. 8:00 - 17:00
cena podstawowa
+ 1,50 PLN/km
(1) Usługa możliwa po uzgodnieniu z lokalnym oddziałem FedEx Express Polska Sp. z o.o.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Uzupełniające
Usługi uzupełniające
Wszystkie usługi realizowane tylko z i do miast zlokalizowanych w pierwszej strefie doręczeń.
Zastrzeżenie godziny doręczenia(1)
TERMIN DORĘCZENIA
OPIS USŁUGI
CENA
10:00
usługa z terminem doręczenia do godz. 10:00
(+/- 20 minut od zastrzeżonej godziny)
cena podstawowa
+ 85,00 PLN
12:00
usługa z terminem doręczenia do godz. 12:00
(+/- 20 minut od zastrzeżonej godziny)
cena podstawowa
+ 35,00 PLN
17:00 - 19:00
usługa z terminem doręczenia w godzinach 17:00 - 19:00
cena podstawowa
+ 20,00 PLN
19:00 - 22:00
usługa z terminem doręczenia w godzinach 19:00 - 22:00
cena podstawowa
+ 30,00 PLN
Sobota(2)
usługa z terminem doręczenia w sobotę
cena podstawowa
+ 50%
OPIS USŁUGI
CENA
17:00 - 19:00
odbiór przesyłki przez kuriera w godzinach 17:00 - 19:00
cena podstawowa
+ 50%
Sobota(2)
odbiór przesyłki przez kuriera w sobotę
cena podstawowa
+ 50%
PLN netto
Zastrzeżenie godziny odbioru(1)
TERMIN ODBIORU
PLN netto
(1) Usługa możliwa po uzgodnieniu z lokalnym oddziałem FedEx Express.
(2) Przesyłki nadane w sobotę doręczane są drugiego dnia roboczego po nadaniu.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Uzupełniające
Zakres kodowy usług uzupełniających (c.d.)
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy
od
Kod
pocztowy
do
Oddział FedEx
10:00
12:00
17:00 - 19:00
19:00 - 22:00
Będzin
42-500
42-500
Katowice
•
•
•
•
BIAŁYSTOK
15-001
15-374
Białystok
•
•
•
•
BIELSKO-BIAŁA
Odbiór /
doręczenie w
sobotę
17:00 - 19:00
8:00 - 12:00
•
•
•
15-376
15-675
Białystok
•
•
•
•
•
•
15-724
Białystok
•
•
•
•
•
•
15-727
15-959
Białystok
•
•
•
•
•
•
43-300
43-311
Bielsko-Biała
•
•
•
•
•
•
43-315
43-319
Bielsko-Biała
•
•
•
•
•
•
43-344
43-350
Bielsko-Biała
•
•
•
•
•
•
43-382
43-382
Bielsko-Biała
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BYDGOSZCZ
85-001
85-940
Bydgoszcz
08-199
08-119
Siedlce
CIECHANÓW
Zastrzeżenie
godziny
odbioru
15-679
Chodów
Chorzów
Zastrzeżenie godziny doręczenia
•
•
41-500
41-500
Katowice
•
•
•
•
•
•
41-503
41-516
Katowice
•
•
•
•
•
•
06-400
06-400
Ciechanów
•
•
•
•
•
•
06-413
06-413
Ciechanów
•
•
•
•
•
•
CZĘSTOCHOWA
42-200
42-280
Częstochowa
•
•
•
•
•
•
ELBLĄG
82-300
82-300
Elbląg
•
•
•
•
•
•
GDAŃSK
Gdynia
Gliwice
80-001
80-208
Gdańsk
•
•
•
•
•
•
80-210
80-294
Gdańsk
•
•
•
•
•
•
80-296
80-296
Gdańsk
•
•
•
•
•
•
80-298
80-895
Gdańsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
83-011
83-011
Gdańsk
81-100
81-700
Gdańsk
44-100
44-100
Kędzierzyn-Koźle
44-103
44-107
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44-109
44-109
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-113
44-114
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-117
44-119
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-121
44-122
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-141
44-141
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-151
44-152
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44-164
44-164
Kędzierzyn-Koźle
GORZÓW WIELKOPOLSKI
66-400
66-414
Gorzów Wielkopolski
Gostynin
09-500
09-501
Płock
Izabelin
•
•
•
•
•
•
05-080
05-082
Warszawa
•
•
•
•
•
05-152
05-152
Warszawa
•
•
•
•
•
Jabłonna
05-110
05-110
Warszawa
•
•
•
•
Janki
05-090
05-092
Warszawa
•
•
•
•
JELENIA GÓRA
58-500
58-501
Jelenia Góra
•
•
•
•
•
•
KALISZ
62-800
62-800
Kalisz
•
•
•
•
•
•
KATOWICE
40-001
40-980
Katowice
•
•
•
•
•
•
KIELCE
25-001
25-754
Kielce
•
•
•
•
•
•
25-756
25-960
Kielce
•
•
•
•
•
•
KONIN
62-500
62-510
Konin
•
•
•
•
•
•
Konstancin Jeziorna
05-506
05-511
Warszawa
•
•
•
•
05-515
05-520
Warszawa
•
•
•
•
KOSZALIN
75-001
75-900
Koszalin
•
•
•
•
•
•
KRAKÓW
30-001
30-633
Kraków
•
•
•
•
•
•
30-638
31-876
Kraków
•
•
•
•
•
•
31-881
31-999
Kraków
•
•
•
•
•
•
LEGNICA
59-200
59-200
Legnica
•
•
•
•
•
•
LESZNO
64-100
64-100
Leszno
•
•
•
•
•
•
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Uzupełniające
Zakres kodowy usług uzupełniających (c.d.)
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy
od
Kod
pocztowy
do
Oddział FedEx
10:00
12:00
17:00 - 19:00
LUBLIN
20-001
20-900
Lublin
•
•
•
20-914
20-990
Lublin
•
•
•
Zastrzeżenie
godziny
odbioru
Odbiór /
doręczenie w
sobotę
19:00 - 22:00
17:00 - 19:00
8:00 - 12:00
•
•
•
•
•
•
Zastrzeżenie godziny doręczenia
ŁOMŻA
18-400
18-404
Łomża
•
•
•
•
•
•
ŁÓDŹ
90-001
94-945
Łódź
•
•
•
•
•
•
Marki
05-270
05-270
Warszawa
•
•
•
•
•
Marysin
05-552
05-552
Warszawa
•
•
•
•
Michałowice
05-816
05-816
Warszawa
•
•
•
•
Nadarzyn
05-830
05-830
Warszawa
•
•
•
•
NOWY SĄCZ
33-300
33-307
Nowy Sącz
•
•
•
•
•
•
OLSZTYN
10-001
10-959
Olsztyn
•
•
•
•
•
•
11-041
11-041
Olsztyn
•
•
•
•
•
•
OPOLE
45-001
46-020
Opole
•
•
•
•
•
•
Otwock
05-400
05-400
Warszawa
•
•
•
•
Ożarów Mazowiecki
05-850
05-850
Warszawa
•
•
•
•
Piaseczno
05-500
05-502
Warszawa
•
•
•
•
Piastów
05-819
05-820
Warszawa
•
•
•
•
PIŁA
64-900
64-900
Piła
•
•
•
•
•
•
64-920
64-931
Piła
•
•
•
•
•
•
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
97-300
97-300
Piotrków Trybunalski
•
•
•
•
•
•
PŁOCK
09-400
09-400
Płock
•
•
•
•
•
•
POZNAŃ
Pruszcz Gdański
60-001
61-159
Poznań
•
•
•
•
•
•
61-161
61-897
Poznań
•
•
•
•
•
•
83-001
83-002
Gdańsk
•
83-005
83-005
Gdańsk
•
RADOM
26-600
26-623
Radom
•
•
•
•
Ruda Śląska
41-700
41-700
Katowice
•
•
•
•
Rybnik
RZESZÓW
•
•
•
41-706
41-707
Katowice
•
41-709
41-714
Katowice
•
41-716
41-717
Katowice
44-200
44-203
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
•
•
44-206
44-207
Kędzierzyn-Koźle
•
44-210
44-210
Kędzierzyn-Koźle
•
44-217
44-218
Kędzierzyn-Koźle
•
44-253
44-253
Kędzierzyn-Koźle
•
44-270
44-274
Kędzierzyn-Koźle
35-001
35-026
Rzeszów
•
•
•
•
•
•
•
35-030
35-051
Rzeszów
•
•
•
•
•
•
35-055
35-105
Rzeszów
•
•
•
•
•
•
35-107
35-235
Rzeszów
•
•
•
•
•
•
35-241
35-959
Rzeszów
•
•
•
•
•
•
•
•
Sandomierz
27-600
27-602
Tarnobrzeg
SIEDLCE
08-100
08-110
Siedlce
•
•
•
•
•
•
•
•
Siemianowice Śląskie
41-100
41-106
Katowice
Skarżysko Kamienna
26-100
26-100
Kielce
26-111
26-113
Kielce
SŁUPSK
76-200
76-200
Słupsk
Sopot
81-701
81-881
Gdańsk
Sosnowiec
41-200
41-223
Katowice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suchy Las
60-900
60-900
Poznań
SUWAŁKI
16-400
16-400
Suwałki
16-430
16-433
Suwałki
•
•
•
•
•
•
SZCZECIN
70-001
70-767
Szczecin
•
•
•
•
•
•
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
•
Cennik - Krajowe - Uzupełniające
Zakres kodowy usług uzupełniających (c.d.)
MIEJSCOWOŚĆ STREFA I
Kod
pocztowy
od
Kod
pocztowy
do
Oddział FedEx
10:00
12:00
17:00 - 19:00
70-770
70-950
Szczecin
•
•
•
70-953
71-899
Szczecin
•
•
Zastrzeżenie
godziny
odbioru
Odbiór /
doręczenie w
sobotę
19:00 - 22:00
17:00 - 19:00
8:00 - 12:00
•
•
•
•
•
•
•
Zastrzeżenie godziny doręczenia
Świdnik
21-040
21-040
Lublin
TARNOBRZEG
39-400
39-407
Tarnobrzeg
•
•
•
•
•
•
39-441
39-441
Tarnobrzeg
•
•
•
•
•
•
•
TARNÓW
33-100
33-107
Tarnów
•
•
•
•
•
•
Tychy
43-100
43-101
Katowice
•
•
•
•
•
•
Tychy
43-103
43-110
Katowice
•
•
•
•
•
•
WAŁBRZYCH
58-300
58-300
Wałbrzych
•
•
•
•
•
•
WARSZAWA
WROCŁAW
00-001
01-392
Warszawa
•
•
•
•
•
•
01-401
02-781
Warszawa
•
•
•
•
•
•
02-783
03-123
Warszawa
•
•
•
•
•
•
03-125
03-281
Warszawa
•
•
•
•
•
•
03-284
03-350
Warszawa
•
•
•
•
•
•
03-352
05-071
Warszawa
•
•
•
•
•
•
05-075
05-077
Warszawa
•
•
•
•
•
•
50-000
54-705
Wrocław
•
•
•
•
•
•
ZAMOŚĆ
22-400
22-410
Zamość
•
•
•
•
•
•
ZIELONA GÓRA
65-001
65-910
Zielona Góra
•
•
•
•
•
•
65-913
65-980
Zielona Góra
•
•
Zielonka
05-220
05-220
Warszawa
Żory
•
•
•
•
•
•
•
•
44-241
44-245
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
44-247
44-247
Kędzierzyn-Koźle
•
•
•
•
•
Usługi dodatkowe
OPIS USŁUGI
CENA
Usługa „za pobraniem”(1)
5,00 PLN + 1% kwoty pobrania
Zwrot potwierdzonych dokumentów do nadawcy (ZPD)
11,00 PLN
Potwierdzenie doręczenia (kopia listu przewozowego)
7,00 PLN
Ubezpieczenie przesyłki
0,4% deklarowanej wartości ubezpieczenia
Oczekiwanie kuriera
10,00 PLN za każde rozpoczęte 15 min.
Zwrot palety EURO do nadawcy
10,00 PLN
PLN netto
Doręczenie do osoby fizycznej na adres domowy
cena podstawowa + 10,00 PLN
Doręczenie do sieci handlowych
cena podstawowa + 15,00 PLN
Doręczenie do rąk własnych
cena podstawowa + 10,00 PLN
Zwrot niedostarczonej przesyłki
cena podstawowa + 100%
Przechowywanie przesyłki - paczka
5,00 PLN/dziennie
Przechowywanie przesyłki - paleta
30,00 PLN/dziennie
Powiadomienie SMS dla odbiorcy (preawizacja SMS)
2,00 PLN
Opłata za korektę zaniżonej wagi przesyłki
9,00 PLN
(1) Usługa „za pobraniem” polega na pobraniu należności za doręczony towar w maksymalnej kwocie 2500,00 PLN i przekazaniu jej wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez nadawcę w ciągu
14 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki. Przesyłka w usłudze „za pobraniem” musi być ubezpieczona co najmniej na kwotę pobrania.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
Cennik - Krajowe - Uzupełniające
Opłata paliwowa
Opłata paliwowa jest określana każdorazowo na podstawie rynkowych hurtowych cen oleju napędowego ogłaszanych
przez PKN Orlen. Jest ona naliczana od wartości netto wykonanych i wyszczególnionych na fakturze usług za dany okres
rozliczeniowy jako pozycja opłata paliwowa i drogowa. Aktualnie obowiązującą stawkę opłaty paliwowej można znaleźć
na stronie internetowej fedex.com/pl/fuelsurcharge.
FedEx Express zastrzega sobie prawo do zmian sposobu naliczania opłaty paliwowej.
Opłata drogowa
Opłata drogowa w wysokości 3,5% wartości wykonanych i wyszczególnionych na fakturze usług za dany okres rozliczeniowy,
zostanie ujęta w jednej pozycji z opłatą paliwową jako opłata paliwowa i drogowa.
FedEx Express zastrzega sobie prawo do zmian sposobu naliczania opłaty drogowej.
Obowiazuje od 1 pazdziernika 2014r.
PLPL © Federal Express Corporation - Photos: FedEx. - PLPL National Price List - all rights reserved 2015.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę fedex.com/pl
lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta FedEx.