STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Transkrypt

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 IM. KSIĘCIA JANA DOBREGO W OPOLU
DYREKTOR SZKOŁY
Wicedyrektor
PRACOWNICY
SAMORZĄDOWI
NAUCZYCIELE
Sekretarz
szkoły
Pedagog
Kierownik
gospodarczy
i bhp
Główny
Księgowy
Nauczyciele
biblioteki
Specjalista
ds. kadr
Kierownik
świetlicy
Woźni
Nauczyciele
świetlicy
Specjalista
ds. płac i
księgowości
Sprzątaczki
Księgowa
Konserwatorzy

Podobne dokumenty