MS SMP 2012.xlsx - ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowych

Transkrypt

MS SMP 2012.xlsx - ogólnopolskie stowarzyszenie zawodowych
LISTA MEDIATORÓW STAŁYCH
rodzinnych i cywilnych
STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW POLSKICH
pracujących zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji [ENMA]
Sąd Okręgowy w Warszawie
sygn. SO-40-WW-RC-1-10
SA-WW
lista jest waŜna do 31.12.2011
lp
adres do doręczeń
imię
nazwisko
kod
miasto
tel
preferowane pola mediacji
uwagi
ul
spr.
rodzinne spr. cywilne
z zakr.
pr.pracy
gospodarcze
1 Krzysztof
Kowalski
**
03-553 Warszawa
ul. Myszkowska 2 m. 502 820-680
53
geodeta, Mazowiecki Prezes Regionalny
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich,
Krajowy Koordynator Program "Atena"
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Zawodowych Mediatorów
x
x
2 Katarzyna
Dera
**
00-570 Warszawa
Al. Wyzwolenia 13
m. 52
pedagog, trener; praca: Fundacja "Dr
Clown" Warszawa, koordynator
wolontariuszy
x
x
3 Gabriela
Droździel
**
05-803 Pruszków
ul. Ceglana 14 m. 10 606 236-971
psycholog rodzinny i psycholog biznesu,
mediator, w trakcie specjalizacji z
terapii rodzinnej, ośrodek "między nami
x
x
x
x
4 Izabela
Kazimierska
***
05-500 Mysiadło
ul. Topolowa 13 m.
18
mgr prawa i pedagogiki, trener biznesu,
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,
10 lat doświadczeń w
międzynarodowych korporacjach
x
x
x
x
5 Stanisław
Orłowski
*
02-784 Warszawa
ul. Herbsta 2 a m.
22
psycholog, biegły sądowy, certyfikowany
trener Treningu Zastępowania Agresji
ART w Polsce, trener PTP, skończył kurs
Terapii Rodzin
x
x
6 BoŜena
Pustoła
**
02-026 Warszawa
ul. Raszyńska 32/44 691 737-052
m. 98
doradca Ŝycia rodzinnego; Poradnia
MałŜeńska i Rodzinna "Ja i Ty";
Kancelaria Prawna "Krislex" w
Warszawie
x
x
7 Anna
Sroczyńska
**
05-922 Milanówek
ul. Graniczna 9A
602 402-894
doradca rodzinny, nauczyciel
wychowania do Ŝycia w rodzinie,
uprawnienia do pracy wg programu
W.E.Papis nagrodzonego w konkursoe
MEN
x
x
8 Aleksandra
Solarek
*
00-656 Warszawa
ul. Śniadeckich 10
(Biuro Rzecznika
Praw Dziecka)
600 996-907
psycholog, psychoterapeutka; pracownik
w Biurze Rzecznika Praw Dziecka;
doświadczenia w pracy z rodziną
x
x
9 Małgorzata
Szpura
**
05-822 Milanówek
ul. Słoneczna 7 A
606 738-036
doradca rodzinny, pedagog, praca w
Poradni Rodzinnej
x
x
10 Małgorzata
Zambrowska
*
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 70 m.
105
501 046-798
dyrektor w Zespole Szkół
Ogólnokształcących STO; nauczyciel
matematyki, załoŜyciel i wiceprezes
Stowarzyszenia "Rozwiń się" Edukacja,
Kultura, Sport.
x
662 085-186
793 991-308
x
* ukończona 60.godzinna Szkoła Mediacji
** ukończona Szkoła Mediacji i 20.godzinne warsztaty nt konstruowania ugód prowadzone przez Sędziów Sądu Okręgowego oraz ekspertów prawnych
*** ukończone pełne kształcenie mediatorów sądowych oraz zaliczony egzamin
STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW POLSKICH 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62 tel./fax 22 241-14-23
Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich: Ireneusz Kieliszak 604 174-570 [email protected]
Mazowiecki Prezes Regionalny SMP w Warszawie - Krzysztof Kowalski tel. 502 820-680 e-mail: [email protected]
Koordynator list mediatorów stałych: Anna Piwowarczyk 501 091-025, [email protected]
biuro mediatorów stałych: 31-526 Kraków, ul. Kielecka 2 lok. A, tel./fax. 12 642-12-30, [email protected]
Lucyna Skałecka-Włodarczyk
Prezes Stowarzyszenia
Mediatorów Polskich
Dyrektor Krajowego Centrum Mediacji: Jerzy Śliwa 601 637-984; [email protected]
Warszawa, 15 listopada 2011 roku
Mediatorzy Stowarzyszenia Mediatorów Polskich zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Mediatorów
oraz Kodeksu Postępowania Mediatorów opartego na standardach europejskich. Dokumentacja na portalu: www.mediacje.org oraz www.mediacje.pl
Ireneusz Kieliszak
Wiceprezes Stowarzyszenia
Mediatorów Polskich