format PDF - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Transkrypt

format PDF - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
IV Rok Prawo niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017
Wykłady
Ilość
Data
Godz.
01.10.2016
7.55-11.10
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo prywatne międzynarodowe
dr A. Wowerka
Sobota
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo morskie
Prawo morskie
dr M. Adamowicz
7:55-12:00
5
wszyscy
wszyscy
w
2026
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
12:05-16:35
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Etyka prawnicza
Etyka prawnicza
prof. zw. dr hab. J. Zajadło
16:40-20:05
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo morskie
Prawo morskie
dr M. Adamowicz
7.55-12.00
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
7:55-12:00
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
7.55-12.00
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
12.05-15.45
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Etyka prawnicza
Etyka prawnicza
dr hab. S. Sykuna, prof. UG
15.50-19.15
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo prywatne międzynarodowe
dr A. Wowerka
30.10.2016
Niedziela
7:55-12:00
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
19.11.2016
11.15-14.55
4
wszyscy
wszyscy
w
2014
Prawo morskie
Prawo morskie
dr M. Adamowicz
Sobota
15.00-19.15
5
wszyscy
wszyscy
w
Aud.C
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
w
2002
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo prywatne międzynarodowe
dr A. Wowerka
02.10.2016
Niedziela
15.10.2016
Sobota
16.10.2016
Niedziela
29.10.2016
Sobota
godz.
Gr.
Typ Sala
Przedmiot
Wykładowca
20.11.2016
7:55-11:10
4
wszyscy
wszyscy
Niedziela
11:15-15:45
5
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo pracy
Prawo pracy
dr hab. A. Wypych-Żywicka, prof. UG
8.45-12.00
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo prywatne międzynarodowe
dr A. Wowerka
12.05-15.45
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo morskie
Prawo morskie
dr M. Adamowicz
15.50-19.15
4
wszyscy
wszyscy
w
1033
Etyka prawnicza
Etyka prawnicza
dr hab. S. Sykuna, prof. UG
7:55-11:10
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo morskie
Prawo morskie
dr M. Adamowicz
11:15-14:55
4
wszyscy
wszyscy
w
2002
Prawo prywatne międzynarodowe
Prawo prywatne międzynarodowe
dr A. Wowerka
15:50-17:25
2
wszyscy
wszyscy
w
2002
Etyka prawnicza
Etyka prawnicza
dr hab. S. Sykuna, prof. UG
03.12.2016
Sobota
04.12.2016
Niedziela
Legenda:
w
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
wf---wykład;
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
IV Rok Prawo niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.10.13 11:18:53
Strona 1 z 2
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
IV Rok Prawo niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017
Pozostałe zajęcia
Ilość
Data
Godz.
15.10.2016
16.10.2016
Niedziela
12.05-15.45
15.50-19.15
12.05-15.45
15:50-19:15
12:05-15:45
4
4
4
4
4
PZ401
PZ402
PZ403
PZ401
PZ402
ćw
ćw
ćw
ćw
ćw
3062
3062
3064
2014
2014
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo pracy
Prawo
pracy
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo pracy
Prawo
pracy
dr W. Uziak
dr W. Uziak
mgr M. Szypniewski
dr W. Uziak
dr W. Uziak
30.10.2016
Niedziela
15:50-19:15
12:05-15:45
4
4
PZ401
PZ402
ćw
ćw
2015
1033
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo pracy
Prawo
pracy
dr W. Uziak
dr W. Uziak
19.11.2016
Sobota
7.55-11.10
4
PZ403
ćw
3064
Prawo pracy
Prawo pracy
mgr M. Szypniewski
15:50-19:15
4
wg list
jo
1029
1028
2006
A/355/16
A/356/16
N/021/16
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Musielska
mgr I. Cich
17:40-20:05
3
wg list
jo
1029
1027
1028
A/355/16
A/356/16
N/021/16
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Musielska
mgr I. Cich
11.15-14.55
4
PZ403
ćw
15.00-15.45
1
wg list
jo
15.50-18.25
3
wg list
jo
2025
1028
2003
1028
2008
2003
Prawo
Prawo pracy
pracy
A/355/16
N/021/16
A/355/16
A/356/16
N/021/16
mgr M. Szypniewski
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Cich
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Musielska
mgr I. Cich
18.30-19.15
1
wg list
jo
2008
A/356/16
mgr I. Musielska
7.55-11.10
11.15-14.55
7.55-11.10
4
4
4
PZ401
PZ402
PZ403
ćw
ćw
ćw
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo pracy
Prawo
pracy
15.00-17.25
3
wg list
jo
2014
4036
4036
1027
1028
1029
A/355/16
A/356/16
N/021/16
dr W. Uziak
dr W. Uziak
mgr M. Szypniewski
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Musielska
mgr I. Cich
17.40-18.25
1
wg list
jo
1028
A/356/16
mgr I. Musielska
Niedziela
11:15-14:55
7:55-11:10
7:55-11:10
4
4
4
PZ401
PZ402
PZ403
ćw
ćw
ćw
2014
3050
3025
Prawo
Prawo pracy
pracy
Prawo pracy
Prawo
pracy
Prawo
Prawo pracy
pracy
dr W. Uziak
dr W. Uziak
mgr M. Szypniewski
15.01.2017
15:00-15:45
1
wg list
jo
Niedziela
15:50-18:25
3
wg list
jo
1028
2003
1028
2007
2003
A/355/16
N/021/16
A/355/16
A/356/16
N/021/16
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Cich
mgr A. Janiak-Sieniawska
mgr I. Musielska
mgr I. Cich
Sobota
20.11.2016
Niedziela
04.12.2016
Niedziela
10.12.2016
Sobota
17.12.2016
Sobota
18.12.2016
godz.
Gr.
Typ Sala
Przedmiot
Wykładowca
Legenda:
w
---wykład;
ćć -- ćwiczenia;
mgr.;
lic.
lic.;
wyboru;
wdwo
wykład
do
b.
wf
wychowanie
fizyczne;sem
jo - mgr.
języki-- seminarium
obce; ps - przedmiot
społeczny;
cdw - ćwiczenia
wyboru;do
- proseminarium;
uw - wykład
uzupełniający;
- ćwiczenia
w
wykład;
ćwiczenia;
sem
mgr.
seminarium
mgr.; sem
sem
lic. -- seminarium
seminarium
lic.; wdw
wdwdo-- wykład
wykład
dopsem
wyboru;
wdwo -- obowiązkowy
obowiązkowy
wykład
do wyboru;
wyboru;ucwdw
wdw
b. II
II -- wdw
wdw blok
blok II;
II;
uzupełniające
wf - wychowanie fizyczne; jo - języki obce; ps - przedmiot społeczny; cdw - ćwiczenia do wyboru; psem - proseminarium; uw - wykład uzupełniający; uc - ćwiczenia
uzupełniające
IV Rok Prawo niestacjonarne - semestr zimowy 2016/2017, data wygenerowania: 2016.10.13 11:18:53
Strona 2 z 2