licytacja przetarg kamińsk 2016 strona

Transkrypt

licytacja przetarg kamińsk 2016 strona
POMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
„POMERANIA” w Koszalinie,
ODDZIAŁW KAMIŃSKU, ul. XXX-lecia 1,
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
ogłasza przetarg w formie licytacji na sprzedaż nw. środków trwałych:
Lp
Nazwa środka
Rok
prod.
Cena
wywoławcz
a
Wadiu
m
PRASA MIMOŚRODOWA PEF 250
1983
16.000,00 1.600
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW TYP 3E153
1978
10.000,00 1.000
WIERTARKA PROMIENIOWA WRA 40
1976
2.000,00
200
ZGRZEWARKA RĘCZNA RZP 21
110,00
11
TOKARKA UNIWERSALNA TUD 40X750
1966
4.500,00
450
TOKARKA SU 500X1000
1980
8.000,00
800
FREZARKA UNIWERSALNA FXH 32A
1977
9.500,00
950
PRZECINARKA TARCZOWA
1986
1.500,00
150
AUTOMATYCZNA BTC-50
9
LUBLIN
2.500,00
250
10
LUBLIN II 3302
500,00
50
11
WÓZEK WIDŁOWY
1979
3.500,00
350
1. Do ceny zakupu należy doliczyć VAT 23% (Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o
VAT.)
2. Zgłoszone do przetargu środki można oglądać na terenie zakładu w dniach
roboczych od godz. 10.00 do 13.00.
3. Przetarg odbędzie się 30.11.2016r. w PIGB POMERANIA w Kamińsku, ul. XXXlecia 1,11-220 Górowo Iławeckie o godzinie 10.00.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej, którą należy przelać na konto bankowe 83 1130 1121 0006
5624 2920 0006 lub w kasie Instytucji na 30 minut przed rozpoczęciem
postępowania ze wskazaniem na poszczególną pozycję przetargową. Wpłaty po
upływie ww. terminu nie będą przyjmowane. Wadium złożone przez nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu.
5. Zastrzegamy, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z
uczestników nie zaproponuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej
lub wtedy gdy oferent, którego oferta zostanie przebita, uchyli się od zawarcia
umowy. Zawarcie umowy następuje z chwilą przebicia. Nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po przebiciu, a nie później w ciągu 7 dni od
daty przeprowadzenia przetargu. Informacji związanych z przetargiem udziela Pan
Eugeniusz Ochrin Tel. 89 7617305,7617300 i na stronie www.pigbczerwonybor.pl.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn. Ponadto informujemy, że PIGB o/ w Kamińsku, który organizuje
przetarg, znajduje się przy terenie Zakładu Karnego w Kamińsku, w związku z tym
prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na spełnienie procedur w celu
wejścia na teren Instytucji.
1
2
3
4
5
6
7
8

Podobne dokumenty