Siłownia Policjantów 2..

Transkrypt

Siłownia Policjantów 2..
Siłownia Policjantów 2..
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
1510-03
gipsowych z gruntowaniem
75.3+90.05
j.m.
m2
m2
2 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z m2
1510-04
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
165.35
m2
3 KNR 4-01
1206-02
4 KNR AT-27
0103-05
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez
szpachlowania
2*(8.784+5.5*2)
m2
m2
m2
6 KNR-W 2-02 Analogia - przyklejenie do ścian okładziny Tildots EF 1000 produkcji Tilia S.A.,
1123-02
grubości 6 mm.
75.4
m2
7 NNRNKB
Analogia - podłoga z mat gumowych- puzli Tildots EF 100 grubości 18 mm, na
202 1136-01 sucho, Rx0.25. klej=0, gwoździe=0,
5.65*(3.8+8.75+5.75+8.8)-1.6*2.25-2.7*1.35
m2
m2
m2
m2
Wykonanie i montaż obramowań otworów drzwiowych (framug) szerokości 150 cm szt.
+ 2x10 cm na wyłogi, wysokość 210 cm, grubość muru 28 cm. Wykonać z drewna
dębowego lakierowanego.
3
szt.
Dostarczenie i montaż wycieraczki Polmar Profil - typu Haga: 1 szt. 200x200cm.
kpl.
1
kpl.
10 NNRNKB
(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalo- m2
202 2027-03 wym 50
(1.8*3.26+2.7*0.9+3.26*2*0.90)*1.4+2*3.3*(0.5+1+0.7+0.4)+8.85*(0.5+0.9)+5*
m2
1.25+5.75*1.2+8.8*1+4*0.5+1.8*1.5+4.6*0.6+4.1*1.5+3.65*1.4
11 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho m2
0612-05
1.8*3.26+2.7*0.9+3.26*2*0.9
m2
12 KNR 4-01
0322-02
165.350
RAZEM
165.350
165.350
RAZEM
165.350
39.568
RAZEM
39.568
75.400
RAZEM
75.400
75.400
RAZEM
75.400
75.400
RAZEM
75.400
145.870
RAZEM
145.870
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
m2
5 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
75.4
9 Kalkulacja
własna
Razem
Gruntowanie ręczne preparatem hydrofobizującym i poprawiającym przyczepność m2
2*(5.65*4+3.8+8.75+5.75+8.8-1.5*8)
8 Kalkulacja
własna
Poszcz.
Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm - analogia.
szt.
12+6+7
szt.
-1-
Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 7499 Użytkownik: Szkoła Policji w Słupsku
90.052
RAZEM
90.052
14.166
RAZEM
14.166
25.000
RAZEM
25.000

Podobne dokumenty