Instrukcja dostępu do sieci WiFi w Bibliotece Głównej UP dla

Transkrypt

Instrukcja dostępu do sieci WiFi w Bibliotece Głównej UP dla
Instrukcja dostępu do sieci WiFi w Bibliotece Głównej UP dla systemu Android 4.x
Poniższą procedurę stosujemy jednorazowo przy pierwszym logowaniu do bibliotecznej sieci WiFi.
1. Pobieramy i zapisujemy w urządzeniu, plik z certyfikatem (cert.cer)
2. Uruchamiamy Ustawienia i wybieramy Zabezpieczenia
3. W sekcji MAGAZYN DANYCH LOGOWANIA wybieramy opcję Zainstaluj z karty SD
4. W następnym okienku potwierdzamy instalację certyfikatu o nazwie „cert”
5. Przechodzimy do zakładki WiFi i wybieramy sieć o nazwie „bg”
6. W następnym oknie ustawiamy opcje jak na poniższym zdjęciu, tożsamość użytkownika
(login) oraz hasło są identyczne z danymi logowania w sieci VPN oraz do komputerów
ogólnodostępnych w Bibliotece Głównej (numer legitymacji lub karty bibliotecznej oraz
numer PESEL). Po uzupełnieniu wszystkich danych naciskamy „Połącz”.