Bratysława, 2007-03-13

Transkrypt

Bratysława, 2007-03-13
Bratysława, 2007-03-13
Komisja Nadzoru Finansowego
Raport bieżący nr 9/2007 – korekta raportu bieżącego nr 8/2007dotyczącego
zmiany terminów przekazywania raportów okresowych
Zarzad Asseco Slovakia, a.s. informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2007 została
omyłkowo podana data 14 marca 2007 r. jako nowa data publikacji rocznego
skonsolidowanego raportu i nowa data publikacji rocznego jednostkowego raportu.
Nowe prawidłowe terminy publikacji rocznego skonsolidowanego raportu i rocznego
jednostkowego raportu są następujące:
- roczny skonsolidowany raport za 2006 - 15 marca 2007 r. (zamiast 12 kwietnia
2007 r.)
- roczny jednostkowy raport za 2006 - 15 marca 2007 r. (zamiast 12 kwietnia 2007
r.)
-./01/234/5607869/8:9;<8/=>07>?1.8;=/[email protected] A?40/1:./[email protected] B

Podobne dokumenty