Warszawa, 16-01-2017 SOR.453.3.4.2017.AF Pan Adrian Czubak

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 16-01-2017 SOR.453.3.4.2017.AF Pan Adrian Czubak
Warszawa, 16-01-2017
SOR.453.3.4.2017.AF
Pan
Adrian Czubak
Wojewoda Opolski
Szanowny Panie Wojewodo,
nawiązując do pisma z dnia 10 stycznia znak BZK.III.6310.6.3.2017.JJP, przy którym
przesłano tabelę numer 15 pn. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów
ratownictwa medycznego do Aneksu numer 3 „Planu działania systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne”
informuję, iż akceptuję treść przedmiotowego załącznika.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Jarosław Pinkas
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Podobne dokumenty