Wniosek o nadanie nr ISBN

Transkrypt

Wniosek o nadanie nr ISBN
Wniosek o nadanie nr ISBN
Proszę o nadanie numeru ISBN publikacji:
Imprint (znak wydawcy)
Autor / Redaktor
Tytuł
Forma publikacji
Wydanie
Nakład
Język publikacji
Planowana data wydania
Data
Czytelny podpis Wnioskodawcy
………………………
.……………….……………………………………….……….
Przydzielony numer ISBN: 978-83-65366-
Data
Podpis administratora serwisu ISBN w ASP
………………………
………………………………………………………………….

Podobne dokumenty