PRZEWODNICZĄCY Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i

Transkrypt

PRZEWODNICZĄCY Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Rady Gminy
Orły
Orły, dnia 22.10.2013 r.
OA.IV.0012.5.13
Pan/i
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ocnrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły, które odbędzie się w dniu
28 października 2013 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12,00 w sali nr 9 Urzędu Gminy
w Orłach.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2014 r.
5. Sprawy bieżące i różne.
Z uwagi na ważność omawianych spraw, proszę
o punktualne i niezawodne przybycie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Władysław Szczygieł
Podstawa prawna zwolnienia z pracy zawodowej:
art.25, ust.3 i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.).

Podobne dokumenty