23 (1987)

Transkrypt

23 (1987)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne” - zeszyt 23 (1987)
SPIS RZECZY
Melcher Ekströmer - Ethnicity as culture: some examples from the górale-society in Southern Poland Etnicznośd jako kultura: kilka przykładów ze społeczności górali w Polsce południowej
Jan Bujak - Krakowskie zabawki - Les jouets de Cracovie
Bogdana Pilichowska - Obraz odpustów obchodzonych przy kościele św. Fabiana i Sebastiana w Krakowie na
podstawie regestrów szpitala św. Rocha i Sebastiana w okresie od 2 poł. XVI w. do kooca XVIII w. - L'immage
des kermesses célébrées près de l'église de St Fabien et St Sébastien a Cracovie a la base des registres de
l'hôpital de St Roche et St Sébastien dès la Ilème moitié du XVIème jusqu'à la fin du XVIIIème s.
Małgorzata Maj - Dar i poczęstunek w obrzędach towarzyszących budowie i wprowadzaniu się do nowego
domu - Gift and treat in house-building rites
Andrzej Romanowski - Organizacja przestrzeni bazaru w tradycyjnym mieście muzułmaoskim - Evaluation of
spaces in the traditional Muslim-town bazaar
Secundino Valladares Fernándes - Przegląd problematyki badawczej Katedry Antropologii Społecznej
Uniwersytetu Complutense w Madrycie - Chair of Social Anthropology of the Madrid Complutense
University