Załącznik nr 2 - zgłoszenie tematu pracy

Transkrypt

Załącznik nr 2 - zgłoszenie tematu pracy
Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ
Kierunek: ………………………….
Praca: licencjacka
Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………….
Promotor: …………………………………………………………………………………….
(tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)
Temat pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Temat zatwierdzony
w dniu:
………….………………………………………………… ………….……………………….
Podpis promotora
Data
………….……………………………………
Podpis dziekana

Podobne dokumenty