SCANARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5

Transkrypt

SCANARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5
SCANARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5 -6 LATKÓW „ MOTYLE”
Temat zajęć: Dbamy o zdrowie.
Metody: odgrywanie ról, inscenizacje, burza mózgu, deszcz pomysłów, mapa myśli.
Cele: - dziecko dba o własne zdrowie i zdrowie innych,
- wie, że musi przestrzegać pewnych zasad podczas zabaw, aby nie narażać na
niebezpieczeństwo innych,
- zna czynniki, jakie wpływają pozytywnie bądź negatywnie na zdrowie człowieka,
- posiada umiejętność dokonywania świadomych wyborów służących doskonaleniu
zdrowia,
- potrafi wyrazić to, co czuje.
Forma. indywidualna, grupowa, zespołowa.
Słowa kluczowe: zdrowie, odżywianie, higiena, sport, bezpieczeństwo, odpowiedni ubiór,
tryb życia, sen.
PRZEBIEG:
Wstęp.
„ Jeśli chcę być zdrowy muszę…………” – dokończ zdanie tak, by było poprawne. Zwróć
uwagę, aby wypowiedź się nie powtarzała.
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zdanie, a dzieci je uzupełniają według
własnego pomysłu, zgodnie z własną inwencją twórczą, jednak w taki sposób, by było
poprawne pod względem gramatycznym i logicznym. Zabawa ta doskonali umiejętność
posługiwania się zdaniem. Zwracamy uwagę, by wypowiedzi się nie powtarzały.
Wprowadzenie - Skojarzenia.
Podaj wyrazy, które według ciebie związane są ze zdrowiem.
Dzieci w dalszym ciągu siedzą w kręgu. Nauczyciel proponuje, aby wymieniali słowa
związane ze zdrowiem.
Część właściwa.
1. „ Co wpływa na zdrowie człowieka” – mapa myśli?
- Zastanówcie się, co wpływa na zdrowie człowieka?
- Jak myślisz, co jeszcze decyduje o naszym zdrowiu?
- Czego powinniśmy unikać, aby zachować zdrowie?
- O czym musimy pamiętać aby zachować zdrowie?
- Jak jeszcze inaczej możemy określić zdrowie?
Mapę myśli nauczyciel zapisuje na dużym arkuszu papieru. Rozpoczyna zapis na środku
papieru napisem „Zdrowie człowieka”. Zadaje wyżej przedstawione pytania, a odpowiedzi
zapisuje na promyczkach odchodzących od głównego hasła. Każdy „ promyk” można
rozpisać dalej na bardziej szczegółowe czynniki wpływające na zdrowie. np. zdrowie sport: łyżwiarstwo, narciarstwo, saneczkarstwo, hokej itd. Najlepiej używać do rysowania
mapy różnych kolorów. Zostanie ona umieszczona w prezentacji prac dzieci.
Literatura dla nauczycieli: „ Rusz głową” Tony Buzan, Wydawnictwo „Rawi” Łódź 1996.
2. Odgrywanie ról – ruch.
Dzieci przedstawiają w sposób pozawerbalny, czyli gestem, mimiką i ruchem różne
czynności, jakie są potrzebne dla zachowania zdrowia. Pozostałe dzieci odgadują, co
przedstawia dane dziecko, a następnie naśladują tę czynność. Zabawa trwa do wyczerpania
pomysłu.
3. Plakat o tematyce zdrowotnej – praca w grupach.
- Podział na trzy grupy.
- Losowanie tematów: odżywianie, higiena i ruch.
- Wybór lidera grupy, który pokieruje całą pracą.
- Podział pracy w grupach pod nadzorem nauczyciela.
- Możliwość skorzystania ze zgromadzonych materiałów i pomocy.
- Rozplanowanie pracy.
- Napisanie hasła przez piszące dzieci lub nauczyciela.
- Zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanej pracy.
- Analiza wykonanych plakatów.
4. Burza mózgu – zdrowotne przestrogi na cały rok.
- Jaki sprzęt sportowy zgromadziliście w sali?
- Z którego możecie korzystać przez cały rok?
- W jakiej porze roku można korzystać, np. z roweru, sanek……
- O czym musicie pamiętać, gdy będziecie chcieli z takich sprzętów skorzystać?
- Zastanówcie się i ułóżcie kilka zdań w formie haseł, które będziecie przestrzegać w
czasie zabaw na świeżym powietrzu.
Dzieci oglądają sprzęt sportowy. Zastanawiają się nad wykorzystaniem zgromadzonych
przedmiotów. Inscenizują w jaki sposób będą korzystać ze sprzętu, sprawdzają czy nadaje
się do użytku. Następnie układają hasła- zdrowotne przestrogi.
ZAKOŃCZENIE- podsumowanie zajęć.
Jak powinniśmy dbać o swoje zdrowie? – Prawda czy fałsz?
- Posłuchajcie uważnie zdań, które powoli wam przeczytam.
- Zastanówcie się nad ich treścią.
- Jeśli się zgadzacie z ich treścią klaśnijcie w dłonie.
- Uzasadnij, dlaczego nie zgadzasz się z tym zdaniem.
Nauczyciel czyta powoli zdania. Dzieci reagują klaśnięciem w dłonie na prawidłowe
wypowiedzi. Uzasadniają dlaczego nie zgadzają się z innymi zdaniami.
Zabawa ta skłania do uważnego słuchania, analizowania wypowiedzi, rozwija logiczne
myślenie, doskonali umiejętność uzasadniania swoich opinii, uaktywnia wyobraźnię i
rozwija inwencję językową.
Proponowane zdania:
1. Jedz duże ilości słodyczy.
2. Leż pół dnia w łóżku.
3. Spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu.
4. Regularnie jedz posiłki.
5. Jedz duże ilości warzyw i owoców.
6. Przebywaj w niewietrzonym pokoju.
7. Kładź się spać bez mycia.
8. Uprawiaj gimnastykę poranną.
9. Chodź zimą bez czapki i szalika.
10. Myj ręce przed posiłkiem i po powrocie z podwórka.
PREZENTACJA PRACY DZIECI:
Mapa myśli- „ Zdrowie człowieka”
Plakaty: „ Jedz warzywa i owoce”
„ Dbaj o higienę każdego dnia”
„ Uprawiaj sport”

Podobne dokumenty