Schemat organizacyjny

Transkrypt

Schemat organizacyjny
S chemat organizacyjny
Centrum K ształcenia Ustawicznego
w Sieradzu
Rada Pedagogiczna
Główny
Księgowy
Kasjer
Sekretarz
szkoły
Sekretariaty
Dyrektor
Wicedyrektor
Filia
w Zduńskiej Woli
Kierownik Filii
Samorząd Słuchaczy
Wicedyrektor
3-letnie Liceum
Ogólnokształcące
2-letnie Liceum
Ogólnokształcące
Dział obsługi
Firma symulacyjna
(praktyki zawodowe)
Technikum Handlowe
uzupełniające
Szkoły policealne
Formy
kursowe dla
dorosłych

Podobne dokumenty