Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych z Chorobą

Transkrypt

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych z Chorobą
Inicjatywy
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
Niepełnosprawnych z Chorobą
Alzheimera i Zaburzeniami Pamięci
„Otwórz Oczy”
ochrona i promocja zdrowia
Kontakt
Krystyna Berent (prezes)
tel. 513 090 914, fax 85 655 58 76
[email protected]
Forma prawna
stowarzyszenie KRS
Numer w rejestrze
KRS: 0000407708
Data rejestracji
2012-01-10
Komisja rewizyjna
Janina Robkowska
Dominika Ewa Lewicka
Zofia Lipska
Cele organizacji
- niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i
zaburzeniami pamięci, osobom niepełnosprawnym, ich
rodzinom i opiekunom
- zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej
osób niepełnosprawnych
- zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny
- poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle
chorymi i niepełnosprawnymi
- świadczenie opieki zdrowotnej i socjalnej osobom
przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku
- praca badawczo – rozwojowa w dziedzinie pielęgniarstwa
- reprezentowanie, wspieranie, promowanie etosu zawodu
opiekuna medycznego oraz działanie na rzecz jakościowego
rozwoju tego zawodu. Szkolenia dla długotrwale
bezrobotnych
- promocja zdrowia w chorobach przewlekłych na rzecz
pacjentów z „wielochorobowością”, niepełnosprawnością
- doradztwo w zakresie pozyskiwania różnego rodzaju
sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych dla
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich
aktywności fizycznej
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów
dla członków osób
- niepełnosprawnych oraz kadry bezpośrednio
zaangażowanej w proces rehabilitacji
Adres
ul. Polna 26
17-300 Siemiatycze

Podobne dokumenty